Poradnik Przedsiębiorcy

Przedłużenie umowy po zakończeniu okresu próbnego a ZUS

Naszemu pracownikowi właśnie skończył się trzymiesięczny okres próbny. Podpisaliśmy z nim kolejną umowę o pracę na okres dwóch lat. Czy w związku z tym należy dokonać dodatkowych formalności w ZUS? Czy przy kolejnej umowie, pracownika należy wyrejestrować a następnie ponownie zarejestrować do ubezpieczeń społecznych?

Janusz, Warszawa

 

W momencie zatrudnienia pracownika po raz pierwszy na podstawie umowy o pracę należy go obowiązkowo zgłosić do ubezpieczeń społecznych za pomocą formularza ZUS ZUA. Najczęściej pierwsza umowa zawierana jest na okres trzech miesięcy na okres próbny. Jeśli po zakończeniu tej umowy obydwie strony będą chciały kontynuować współpracę, podpisywana jest kolejna umowa. Jeśli zostanie ona podpisana w pierwszym dniu po wygaśnięciu umowy na czas próbny, będzie ona traktowana przez ZUS jako kontynuacja pierwszej umowy (przedłużenie umowy). W związku z tym nie ma konieczności informowania o tym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Inaczej jest w sytuacji kiedy między umowami będzie chociaż jeden dzień przerwy. W takim przypadku nie można już mówić o kontynuacji. Przepisy nakładają na pracodawcę obowiązek wyrejestrowania pracownika z ubezpieczeń społecznych, na formularzu ZUS ZWUA, a następnie ponownie zarejestrować na formularzu ZUS ZUA. Okresy wskazane w dokumentach rejestracyjnych muszą pokrywać się z datami zatrudnienia pracownika.