Poradnik Przedsiębiorcy

Zakup kawy przy prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej

Prowadzę jednoosobową działalność na KPiR. Czy mogę wpisać w koszty fakturę wystawioną za zakup kawy? Ile czasu urząd skarbowy ma na skontrolowanie moich kosztów?

Piotr, Tarnów

 

Kwestia zakupu kawy jest dość sporna. Poniesiony wydatek mógłby zostać uznany za koszt uzyskania przychodu w przypadku zatrudniania pracowników. Przy prowadzeniu jednoosobowej działalności, wydatki tego typu urząd skarbowy może określić jako potrzeby prywatne, tym samym nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu.

Dotychczas w interpretacjach indywidualnych panowało przekonanie, że wystarczą spotkania z kontrahentami w biurze, którzy są tą kawą częstowani, by wydatek ująć w kosztach. Jednakże ostatnio pogląd ten uległ zmianie i fiskus coraz częściej obstaje za określeniem tego typu wydatku jako kosztu reprezentacji, a tym samym nie stanowiącego kosztu uzyskania przychodu dla firmy.

Warto również przemyśleć, czy zwrócić się o wydanie interpretacji indywidualnej rozstrzygającej sprawę, której wynik będzie dla Pana wiążący.

Urząd skarbowy ma prawo do skontrolowania dokumentacji księgowej w przeciągu 5 lat od zakończenia danego roku podatkowego. W przypadku podważenia zasadności kosztu i braku związku z osiąganymi przychodami, trzeba będzie dane pozycje wyksięgować w okresie, w którym zostały wprowadzone. Wiąże się to często z korektą zeznań rocznych, jak i zapłatą odsetek od zaległości podatkowych.