0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przejście z podatku liniowego na skalę po zakończonym 2022 roku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W związku z Polskim Ładem firmy takie jak moja mogą zmienić formę opodatkowania na skalę podatkową. W 2022 roku stosowałam podatek liniowy. Do kiedy należy zgłosić przejście z podatku liniowego na skalę podatkową i jak w związku z tym wyliczyć składkę zdrowotną za 2022 rok?

 

Michalina, Ozorków

 

Polski Ład 2.0 wprowadził prawo do zmiany formy opodatkowania w trakcie 2022 roku, jednak nie dotyczy to każdego przedsiębiorcy. Formę opodatkowania w trakcie roku mogli zmienić wyłącznie podatnicy na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych. Przedsiębiorcy, którzy w 2022 roku wybrali jako formę opodatkowania podatek liniowy, stosują ją do końca roku, a następnie – gdy zdecydują się na przejście z podatku liniowego na skalę podatkową – dokonują tego po zakończonym roku z mocą wsteczną, czyli za cały 2022 rok.

Do kiedy należy zgłosić przejście z podatku liniowego na skalę podatkową za 2022 rok?

Zmiana formy opodatkowania z podatku liniowego na skalę możliwa jest po zakończonym roku. Należy mieć na uwadze, że podatnik może dokonać dwóch zmian jednocześnie lub tylko jednej z nich:

  • zmienić formę opodatkowania w 2022 roku na skalę podatkową,
  • zmienić formę opodatkowania w 2022 roku i w 2023 roku na skalę podatkową.

Każda z opcji wiąże się z innym terminem zgłoszeniowym.

Przejście z podatku liniowego na skalę podatkową „wstecz”, czyli w 2022 roku, możliwe jest w momencie złożenia zeznania rocznego za 2022 rok. W tym przypadku podatnik składa za 2022 rok formularz PIT-36, a nie PIT-36L. Terminem na złożenie zeznania rocznego za 2022 rok jest 2 maja 2023 roku (ponieważ 30 kwietnia przypada w niedzielę, a 1 maja jest dniem wolnym od pracy).

Sporządzając zeznanie roczne za 2022 rok podatnicy wykazują zaliczki, jakie płacili w trakcie 2022 roku, wyliczone zgodnie z zasadami podatku liniowego, czyli opodatkowane 19% stawką podatku. Nie przeliczają zaliczek zgodnie z zasadami właściwymi dla skali podatkowej.

Jeżeli przedsiębiorca złoży na początku roku PIT-36L, a następnie uzna, że bardziej korzystne byłoby rozliczenie dochodów za 2022 rok na zasadach skali podatkowej, to nie ma już możliwości skorygowania rozliczeń.

Chcąc zmienić formę opodatkowania z podatku liniowego na skalę podatkową zarówno w 2022 roku, jak i 2023 roku, oprócz złożenia za 2022 rok zeznania PIT-36 podatnik musi pamiętać o aktualizacji formularza CEIDG-1. Aktualizację CEIDG-1 należy złożyć najpóźniej do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został uzyskany w 2023 roku pierwszy przychód. Jeżeli stało się to w grudniu, wówczas przedsiębiorca ma czas na dokonanie aktualizacji CEIDG-1 do końca grudnia.

Przejście z podatku liniowego na skalę podatkową a składka zdrowotna

Polski Ład 2.0 wprowadził prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym zapłaconej składki zdrowotnej. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 30c ust. 2 ustawy o PIT przedsiębiorcom przysługuje prawo do odliczenia od dochodu zapłaconej składki zdrowotnej do wysokości limitu rocznego, który w 2022 roku wynosi 8 700 zł. Zapłacone składki zdrowotne mogą być ujmowane jako odliczenie od podstawy opodatkowania w zaliczce na podatek lub bezpośrednio jako koszt w KPiR.

W 2023 roku limit odliczenia składki zdrowotnej został podniesiony do wysokości 10 200 zł.

Przejście z podatku liniowego na skalę podatkową w 2022 roku po jego zakończeniu spowoduje, że przedsiębiorcy utracą prawo do odliczenia składki zdrowotnej. Preferencją tą nie zostali bowiem objęci podatnicy stosujący skalę podatkową. Oznacza to, że przedsiębiorca zmieniający formę opodatkowania na skalę podatkową „wstecz” ma obowiązek wyksięgować z kosztów zaksięgowane składki na ubezpieczenie zdrowotne, ponieważ będąc na skali podatkowej, odliczenie to nie przysługuje, a KPiR prowadzona jest zgodnie z zasadami na skali podatkowej.

W przypadku opodatkowania podatkiem liniowym, decydując się na ujęcie zapłaconych składek zdrowotnych jako koszt w KPiR, przedsiębiorca pomniejsza podstawę wyliczenia składki zdrowotnej. Podstawą składki zdrowotnej jest bowiem dochód, czyli przychody pomniejszone o koszty.

Przejście z podatku liniowego na skalę podatkową w 2022 roku, w sytuacji gdy składki zdrowotne były ujmowane jako koszt w KPiR, spowoduje powstanie niedopłaty w wysokości uiszczonych w trakcie roku składek zdrowotnych. Dodatkowo przedsiębiorca opłacał składki zdrowotne zgodnie z formą opodatkowania obowiązującą w 2022 roku, czyli jako 4,9% podstawy (dochodu). W przypadku przejścia na skalę podatkową składki zdrowotne powinny być opłacane w wysokości 9% jej podstawy.

Ostateczne rozliczenie wysokości składek zdrowotnych, które podatnik powinien uregulować, będzie miało miejsce po zakończonym roku, w ZUS DRA za kwiecień 2023 roku w ramach wyliczenia tzw. rocznej składki zdrowotnej. Nie należy korygować wstecz wygenerowanych ZUS DRA za rok, w którym przedsiębiorca stosował podatek liniowy, a zdecydował się na przejście na skalę podatkową wstecz.

Odliczenie składki zdrowotnej w zaliczce na podatek dochodowy

W systemie wFirma.pl przedsiębiorca opodatkowany podatkiem liniowym ma prawo do odliczenia zapłaconych składek zdrowotnych. System pilnuje limitu przysługującego odliczenia w danym roku automatycznie. Natomiast podatnik musi zdecydować czy chce aby składki podlegające odliczeniu były ujęte jako koszt w KPiR czy bezpośrednio w wyliczeniu zaliczki na podatek dochodowy. Wyboru dokonuje się w zakładce: USTAWIENIA » PODATKI » FUNKCJE KSIĘGOWE gdzie jako Składka zdrowotna właściciela należy wybrać odpowiednią opcję.

Przejście z podatku liniowego na skalę

W celu wygenerowania zaliczki na podatek należy przejść do zakładki: START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » WYLICZ PODATEK gdzie należy wybrać miesiąc i rok za który generowana jest zaliczka.

przejście z podatku liniowego na skalę

W kolejnym oknie pojawi się informacja o odliczonych składkach społecznych i zdrowotnych oraz informacja o ewentualnym przekroczeniu limitu odliczenia składki zdrowotnej.

przejście z podatku liniowego na skalę

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów