0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

68 wyników dla tematu: odliczenie-vat

Artykuły:

Odliczenie VAT w 2024 roku - jak go dokonać i w jakim okresie?

Jaki jest ogólny termin na odliczenie VAT w 2024 roku? Czy obowiązek odliczenia podatku naliczonego za media takie jak telefon czy internet powstaje w chwili wystawienia faktury? Sprawdź, o czym należy pamiętać. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więce

17 stycznia 2024

Wykreślenie oraz przywrócenie do rejestru VAT a prawo do odliczenia podatku

Niekiedy może zajść wykreślenie oraz przywrócenie do rejestru VAT płatnika tego podatku. Jak taka sytuacja wpływa na prawo do odliczenia naliczonego podatku od nabywanych towarów i usług? Co w przypadku gdy kontrahent nie wie o wykreśleniu? Omawiamy!

8 grudnia 2023

Odliczenie VAT od samochodów osobowych użytkowanych w firmie

Samochody osobowe używane są prawie w każdej firmie, korzystają z nich zarówno przedsiębiorcy, jak i pracownicy. Czy wiesz, kiedy możliwe jest częściowe odliczenie VAT od samochodów osobowych a kiedy całkowite? Odpowiedź znajdziesz w artykule!

11 października 2023

Prawo do odliczenia VAT - kiedy przysługuje?

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT podatnik ma prawo do obniżenia podatku VAT należnego o podatek naliczony. Dowiedz się, w jakich sytuacjach oraz według jakich przepisów podatkowych prawo do odliczenia VAT nie będzie przysługiwało przedsiębiorcy!

19 września 2023

Odliczenie VAT z faktur na użytek osobisty - czy możliwe?

W obrocie gospodarczym można spotkać się z fakturami, które posiadają dodatkowe adnotacje. Niektóre z nich informują o fakcie, iż dany zakup został dokonany wyłącznie do użytku osobistego. Czy odliczenie VAT z faktur na użytek osobisty jest możliwe?

31 maja 2023

Konsekwencje za niezłożenie VAT-26 w obowiązującym terminie

Chcesz odliczyć VAT-u od wydatków związanych z samochodem osobowym poprzez złożenie informacji VAT-26? Dowiedz się jakie warunki należy spełnić, aby w pełni odliczyć VAT oraz jakie są konsekwencje za niezłożenie VAT-26 w terminie!

15 maja 2023

Prawo do odliczenia VAT od wydatków sfinansowanych dotacją

Zgodnie z podstawową zasadą, prawo do odliczenia VAT przysługuje podatnikom VAT czynnym od wydatków związanych z czynnościami opodatkowanymi. Dla prawa do odliczenia podatku VAT nie ma znaczenia źródło finansowania tych wydatków.

26 kwietnia 2023

Odliczenie VAT z faktury wystawionej przez podmiot niezarejestrowany

Kupujący musi wykazać się należytą starannością przy zawieraniu transakcji handlowych, stąd powinien dokonywać weryfikacji swoich kontrahentów. Czy faktura wystawiona przez podmiot nieistniejący lub podmiot niezarejestrowany pozwala na odliczenie VAT?

16 grudnia 2022

Prawo do odliczenia podatku VAT z faktury wystawionej po terminie

Co do zasady fakturę należy wystawić do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Czy wystawienie faktury po terminie wyłącza bądź ogranicza prawo do odliczenia podatku VAT z tej faktury?

31 maja 2022

Deklaracja VAT-26 – aktualizacja przy rezygnacji z odliczenia 100% VAT

Użytkując pojazd wyłączenie w działalności przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia formularza VAT-26, niemniej jednak możliwa jest zmiana użytkowania zgłoszonego pojazdu. Przeczytaj artykuł i sprawdź, kiedy deklaracja VAT-26 podlega aktualizacji

29 października 2021

Prawo do odliczenia podatku naliczonego przed rejestracją firmy do VAT

Przedsiębiorca planujący rozpoczęcie działalności gospodarczej często ponosi wydatki na poczet przyszłej aktywności gospodarczej. Czy po otrzymaniu faktury będzie mieć prawo do odliczenia podatku naliczonego przed rejestracją firmy do VAT?

23 września 2021

Odliczenie VAT z faktury za parking dla klientów i pracowników

Przedsiębiorcy często zapewniają klientom i pracownikom miejsca parkingowe. Czy przysługuje im wówczas prawo do odliczenia podatku VAT? Jeśli tak, to w 100% czy 50%? Dowiedz się jak wygląda odliczenie VAT z faktury za parking dla klientów i pracowników!

30 sierpnia 2021

Odliczenie VAT - kiedy nie można odliczyć podatku od wydatków?

Podatnicy mają prawo odliczyć podatek naliczony od nabytych usług lub towarów. Odliczenie VAT jednak nie zawsze jest możliwe, bowiem ustawa wprowadza wiele wyłączeń i ograniczeń w tym zakresie. Sprawdź, kiedy nie masz prawa do odliczenia VAT od wydatków!

10 sierpnia 2021

Odliczenie VAT od usług noclegowych i gastronomicznych zakupionych do odsprzedaży

Co do zasady podatnik VAT może obniżyć kwotę podatku należnego, jeśli nabyte towary i usługi są wykorzystywane do działalności opodatkowanej. Czy zatem możliwe jest odliczenie VAT od usług noclegowych i gastronomicznych nabytych do dalszej odsprzedaży?

26 lipca 2021

Wydatki na prowadzenie bloga a kwestia odliczenia VAT

Czy poniesione wydatki na prowadzenie bloga uprawniają do odliczenia VAT-u? Jakie wydatki można wrzucić w koszty?

11 czerwca 2021

Terminy rozliczenia faktur - przedłużenie czasu na rozliczenie

Przedsiębiorcy, będący płatnikami VAT od faktury za zakupy mogą odliczać podatek naliczony. Muszą jednak pamiętać, że obowiązują ich terminy rozliczenia faktur. W artykule omawiamy, które faktury możemy rozliczyć w dłuższym terminie w 2021 roku!

1 kwietnia 2021

VAT przy samochodzie osobowym – ograniczenia w odliczeniu

Wykorzystujesz pojazd w prowadzonej działalności gospodarczej i zastanawiasz się, czy możesz księgować wydatki związane z eksploatacją pojazdu w ewidencjach oraz w jakiej wysokości? Jak odliczać VAT przy samochodzie osobowym? Przeczytaj nasz artykuł!

2 marca 2021

Odliczanie VAT od pojazdów wykorzystywanych w celach firmowych

Prowadzisz działalność gospodarczą opodatkowaną i planujesz wprowadzić do niej pojazd? Przeczytaj artykuł i dowiedz się, czy od wydatków związanych z samochodem można odliczyć naliczony podatek VAT oraz jakie odliczanie VAT od pojazdów jest możliwe.

10 sierpnia 2020

Karty paliwowe a odliczenie VAT

Karty paliwowe pozwalają na zbiorcze rozliczanie wydatków eksploatacyjnych poniesionych na firmowe samochody. Jednak, czy możliwe jest odliczenie podatku VAT od paliwa zakupionego poprzez karty paliwowe? Dowiedz się, jak należy rozliczać karty paliwowe.

18 lutego 2020

Odliczenie VAT przy sprzedaży poza granicami RP - kiedy przysługuje?

Dostawy i świadczenia usług poza terytorium kraju rodzi wiele wątpliwości na gruncie podatku VAT m.in. czy możliwe jest odliczenie podatku VAT od ponoszonych wydatków. Dowiedz się, czy przysługuje Ci odliczenie VAT przy sprzedaży poza granicami RP!

27 sierpnia 2019

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów