0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wydatki na prowadzenie bloga a kwestia odliczenia VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzę bloga modowego. Jestem czynnym podatnikiem VAT i rozliczam się miesięcznie. Jakie wydatki na prowadzenie bloga mogę odliczyć VAT? Dodatkowo umieszczam na swoim blogu reklamy marek odzieżowych, od których kupuję elementy prezentowanych na blogu stylizacji.

 

Łukasz, Gorzów Wielkopolski

 

Bloger nie ma podstaw do odliczenia kwoty podatku VAT od powstałych wydatków na prowadzenie bloga.

Co do zasady prawo do odliczenia podatku VAT wymaga zaistnienia związku między poniesionymi wydatkami a prowadzoną działalnością. Związek ten może mieć charakter pośredni bądź bezpośredni. Związek bezpośredni dokonywanych zakupów występuje w momencie, gdy nabywane towary lub usługi służą do dalszej odsprzedaży, a także gdy są niezbędne do wytworzenia towarów lub wykonania usługi, przeznaczonych do sprzedaży. Wówczas wiążą się bezpośrednio z czynnościami opodatkowanymi. Natomiast związek pośredni występuje wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania działalności.

Wydatki na prowadzenie bloga, jak zakup ubrań, biżuterii czy kosmetyków, w celu jego prowadzenia, nie powodują ścisłego i bezpośredniego związku z przychodem, który uprawnia do odliczenia kwoty podatku VAT. Ponadto zakupy, które są powszechnie uznawane jako wydatki życia codziennego, nie wpływają na przychód. Zostają potraktowane jako zakup do celów osobistych, skoro nie będą przeznaczone do dalszej odsprzedaży, ani nie służą powstaniu towarów czy świadczeniu usług.

Z uwagi na fakt, że brak jest obiektywnego kryterium kwalifikacji wydatków, bloger nie ma podstaw do odliczenia podatku VAT od wydatków na prowadzenie bloga.

Powyższe potwierdza również Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 2 grudnia 2016 r. o sygn.  2461-IBPP1.4512.657.2016.2.KJ.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów