33 wyniki dla tematu: sprzedaz-nieruchomosci

Artykuły:

Sprzedaż nieruchomości a scalenie lub podział gruntów

Sprzedaż nieruchomości rządzi się swoimi zasadami opodatkowania. W związku z tym, podatnikom sprawia trudność taka sprzedaż gdy ma miejsce scalenie lub podział gruntów. Sprawdź, w jaki sposób rozliczyć sprzedaż gdy ma miejsce scalenie lub podział gruntów!

26 lutego 2020

Nieruchomość jako ZCP - aport lub sprzedaż nieruchomości

Większość przedsiębiorstw posiada składniki majątku o większej lub mniejszej wartości. Za jeden z najcenniejszych składników można uznać nieruchomości. Jak należy potraktować nieruchomość jako ZCP w przypadku aportu lub przedsiębiorstwa? Sprawdź!

14 lutego 2020

Sprzedaż domu wykorzystywanego w sposób mieszany a VAT

Przy sprzedaży budynków i lokali prywatnych wykorzystywanych do celów mieszanych, może okazać się konieczne sporządzenie korekty podatku VAT naliczonego. Sprawdź, na jakich zasadach odbywa się sprzedaż domu wykorzystywanego w sposób mieszany.

29 października 2019

Sprzedaż nieruchomości po likwidacji działalności - opodatkowanie

Często zdarza się, że po likwidacji działalności gospodarczej w majątku podatnika pozostaje wiele środków trwałych np. nieruchomości, które w późniejszym czasie zostają sprzedane. Sprawdź, jak rozliczyć sprzedaż nieruchomości po likwidacji działalności!

25 października 2019

Sprzedaż nieruchomości wycofanej z działalności na gruncie ustawy PIT

Zdarza się, że przedsiębiorca postanawia wycofać nieruchomość z majątku firmowego i przekazać ją do majątku prywatnego. Co w sytuacji, gdy postanowi ją sprzedać? Sprawdź, w jaki sposób należy opodatkować sprzedaż nieruchomości wycofanej z działalności!

18 lipca 2019

Sprzedaż nieruchomości będącej towarem handlowym a VAT

Sprzedaż nieruchomości rodzi konsekwencje na gruncie podatku VAT. W pewnych sytuacjach ustawodawca przewiduje zwolnienia. Dowiedz się, jakie konsekwencje na gruncie podatku VAT powoduje sprzedaż nieruchomości stanowiącej towar handlowy w firmie.

22 maja 2019

Rezygnacja ze zwolnienia przy sprzedaży nieruchomości a korzyści

Przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży budynków, spełniający określone w ustawie warunki, korzystają ze zwolnienia z VAT. W określonych przypadkach możliwa jest rezygnacja ze zwolnienia przy sprzedaży nieruchomości. Sprawdź kiedy jest możliwa!

8 października 2018

Sprzedaż nieruchomości a różne stawki VAT

Przedsiębiorca prowadząc działalność korzysta z lokalu, służącego za siedzibę firmy lub miejsce świadczenia usług. Czy sprzedaż nieruchomości, która jest jego własnością może być opodatkowana różnymi stawkami VAT? Przeczytaj artykuł i sprawdź!

30 marca 2018

Sprzedaż nieruchomości niewprowadzonej do ewidencji środków trwałych

Nieruchomość może zostać ujęta przez podatnika w ewidencji środków trwałych, co pozwala na dokonywanie odpisów amortyzacyjnych. Co się stanie, gdy nastąpi sprzedaż nieruchomości nie będącej w ewidencji środków trwałych? Przeczytaj i sprawdź!

16 marca 2018

Sposób opodatkowania nieruchomości podczas sprzedaży

Sposób opodatkowania nieruchomości podczas sprzedaży jest bardzo ważne a jednak budzi wiele wątpliwości. Błędy w opodatkowaniu takiej transakcji może mieć poważne konsekwencje finansowe. Jak brzmią interpretacje przepisów na ten temat? Sprawdź!

20 lutego 2018

Sprzedaż nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej

Sprzedajesz firmową nieruchomość użytkową? W artykule znajdziesz wszystko o obowiązkach jakie generuje sprzedaż nieruchomości użytkowej wykorzystywanej w działalności gospodarczej oraz nieruchomości niewprowadzonej do ewidencji środków trwałych. Sprawdź!

14 grudnia 2017

Sprzedaż nieruchomości - jak ominąć podatek?

Podatnicy powinni mieć na uwadze, że sprzedaż nieruchomości powoduje określone konsekwencje na gruncie podatkowym. W niektórych sytuacjach można jednak korzystać z pewnych zwolnień w tym zakresie. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat!

15 września 2016

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów