0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Brak zapłaty od klienta a faktura korygująca

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Firma, dla której wykonałem projekt graficzny strony internetowej na początku 2016 roku, nie ma zamiaru zapłacić za wykonaną usługę. Czy mogę w związku z tym dokonać pomniejszenia przychodu oraz VAT poprzez wystawienie faktury korygującej?

Norbert, Zamość

 

Przedsiębiorca wyłącznie w prawnie określonych sytuacjach jest zobowiązany do wystawienia faktury korygującej. Należy zwrócić uwagę, że odnotowany brak zapłaty od klienta nie stanowi jednej z przesłanek wystawienia korekty.

Przepisy art. 106j ustawy o VAT jasno określają, że faktury korygujące są wystawiane, gdy:

 

  • udzielono obniżki ceny w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty,

  • udzielono opustów i obniżek cen (po dokonaniu sprzedaży),

  • dokonano zwrotu towarów i opakowań podatnikowi,

  • dokonano zwrotu całości lub części zapłaty nabywcy,

  • podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

W związku z tym należy podkreślić, że fakt, iż kontrahent nie zapłacił za usługę nie oznacza, że usługa nie została wykonana i istnieje podstawa do wystawienia faktury korygującej. Takie stanowisko zajął również Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 10 czerwca 2014 r., sygn. akt I FSK 1070/13: (...) skoro sporne faktury dokumentowały rzeczywiste wykonanie prawniczych usług doradczych (jak utrzymuje strona skarżąca), które wynikały z umowy o świadczenie pomocy prawnej zawartej pomiędzy kontrahentem a skarżącą, to w zaistniałych okolicznościach faktycznych brak było podstaw do skorygowania obrotu.

W przypadku braku zapłaty, wierzyciel może skorygować VAT należny, korzystając z tzw. ulgi na złe długi.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów