0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kara z tytułu uszkodzenia towarów w trakcie transportu a KPiR

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzę firmę transportową. Podczas wykonywania usługi transportowej został uszkodzony towar, który przewoziłem. Zleceniodawca obciążył mnie karą za powstałą szkodę. Czy zapłacona kara z tytułu uszkodzenia towarów w transporcie może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów?

Mariusz, Lublin

 

Zasadniczo kara umowna jak i odszkodowanie, wypłacane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli służą osiągnięciu przychodów lub zachowaniu albo zabezpieczeniu ich źródła. Niektóre jednak kary (odszkodowania) w żadnych okolicznościach nie mogą być kosztem podatkowym. Dotyczy to np. kar umownych i odszkodowań z tytułu:

  • wad dostarczonych towarów,

  • wad wykonanych robót i usług,

  • zwłoki w dostarczaniu towaru wolnego od wad,

  • zwłoki w usunięciu wad towarów,

  • zwłoki w usunięciu wad wykonanych robót i usług.

W omawianej sytuacji usługa transportowa została wykonana, ale w trakcie jej świadczenia doszło do uszkodzenia towaru i z tego tytułu firmie transportowej została naliczona kara umowna za powstałą szkodę. Mamy zatem do czynienia z wadliwym wykonaniem usługi transportowej.

Tym samym przedsiębiorca nie może zapłaconej kary zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów