0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czasem z faktury za hotel i restaurację odliczysz VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Faktury za hotel i restaurację nie dają przedsiębiorcy prawa do odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług. Istnieją jednak pewne wyjątki, które pozwolą właścicielowi firmy na uwzględnienie całej kwoty podatku w rejestrze zakupu VAT. Jak to możliwe?

Faktury za hotel i restaurację bez odliczenia VAT

Brak prawa do odliczenia podatku od towarów i usług od faktur za hotel i restaurację wynika z regulacji zawartych w ustawie o VAT, a dokładniej z art. 88 ust. 1 pkt 4.

Art. 88 ust. 1 ustawy o VAT:

“Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika: (...)

4) usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem:

a) (uchylony)

b) nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób.”

Co to oznacza dla przedsiębiorcy? Otóż w sytuacji, gdy otrzyma on fakturę za tego rodzaju usługi, na której będzie wykazana kwota netto, VAT oraz brutto, do kosztów uzyskania przychodu ma prawo zaliczyć zakup tych usług w kwocie brutto (bez odliczania VAT). Co ważne, dla celów klasyfikacji usług noclegowych (hotelowych) i gastronomicznych należy posługiwać się PKWiU.

Kiedy możliwe jest odliczenie VAT od faktur za hotel i restaurację?

Zdarzają się jednak sytuacje, że przedsiębiorcy korzystają z pakietu nierozerwalnie ze sobą połączonych usług. W takim wypadku możliwe jest odliczenie VAT od całości wartości znajdującej się na fakturze, obejmującej również usługi hotelowe i gastronomiczne. Przykładem może być dwudniowe szkolenie, które obejmuje również nocleg i wyżywienie dla uczestników. Całość stanowi kompleksową usługę, dlatego właściciel firmy będzie mógł odliczyć VAT od takiej faktury.

VAT z faktury za hotel i restaurację odliczyć można również wówczas, gdy przedsiębiorca zatrudnia pracownika, który - jako podwykonawca - organizuje sobie usługę noclegową i gastronomię. Dzieje się tak wówczas, gdy na przykład firma szkoleniowa zatrudnia pracownika-szkoleniowca, który ma zorganizować i przeprowadzić szkolenie, samodzielnie organizując sobie nocleg i jedzenie.

Warto mieć również na uwadze, że brak prawa do odliczenia VAT dotyczy usług gastronomicznych, ale już nie cateringowych. Podążając za sposobem interpretowania ww. przepisu wynikającym z wydanych interpretacji, usług cateringowych nie uważa się za usługi gastronomiczne w rozumieniu art. 88 ust. 1 pkt 4, w związku z czym dopuszcza się możliwość odliczenia podatku naliczonego przy ich nabywaniu. Oznacza to, że do kosztów uzyskania przychodu wydatki takie należy zaliczyć w kwocie netto.

Stanowisko takie zostało potwierdzone w wielu interpretacjach organów podatkowych. W jednej z nich Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPP1/443-1110/12-2/EK) wskazał, że:

“W klasyfikacji tej ustawodawca w dziale 56 ("Usługi związane z wyżywieniem") sklasyfikował pod symbolem:

  • PKWiU 56.1 "Usługi restauracji i pozostałych placówek gastronomicznych",
  • PKWiU 56.2 "Usługi przygotowania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) i pozostałe usługi gastronomiczne", przy czym, pod symbolem PKWiU 56.21 sklasyfikowano "Usługi przygotowania i dostarczenia żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering), natomiast pod symbolem PKWiU 56.29 "Pozostałe usługi gastronomiczne".

Powyższa klasyfikacja wskazuje, iż usługi cateringowe stanowią odrębne usługi od usług gastronomicznych. W przepisie art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy, wyłączającym prawo do odliczenia podatku naliczonego, zostały wymienione jedynie usługi gastronomiczne. Tym samym z uwagi na odmienny charakter tych usług, nie można uznać, iż do usług cateringowych znajdzie zastosowanie ograniczenie w odliczeniu podatku naliczonego wynikające z art. 88 ustawy. Warunkiem jednak skorzystania z tego prawa jest, aby nabyte usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.”

Uwagi wymaga również odróżnienie usług noclegowych od najmu (leasingu) nieruchomości. W przypadku wydatków związanych z drugim rodzajem usług przedsiębiorca ma bowiem prawo do pełnego odliczenia VAT. Dlatego też jeżeli firma często wysyła swoich pracowników do innego miasta, warto rozważyć możliwość wynajęcia/wzięcia w leasing odpowiedniego lokalu - może się to okazać bardzo korzystne pod względem podatkowym.

 

Wyjeżdżasz w podróż służbową? Zobacz, jak poprawnie ją rozliczyć: Kompendium wiedzy o podróżach służbowych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów