Poradnik Przedsiębiorcy

Ewidencja czasu pracy w zadaniowym czasie pracy

Zatrudniam pracowników w zadaniowym czasie pracy. Czy dla takich pracowników ewidencja czasu pracy jest obowiązkowa?

Filip, Giżycko

 

Tak, dla pracownika zatrudnionego w zadaniowym czasie pracy ewidencja czasu pracy jest obowiązkowa tak, jak dla pozostałych pracowników. Co prawda nie ewidencjonuje się w niej godzin pracy, ale konieczne jest wprowadzanie informacji o m.in. urlopie, delegacjach, nieobecnościach usprawiedliwionych lub nieusprawiedliwionych.

Ewidencja czasu pracy powinna również przedstawiać informację o zachowaniu minimalnych odpoczynków dobowych (11 godzin czasu wolnego pomiędzy zakończeniem a rozpoczęciem pracy) oraz tygodniowych (35 godzin nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego).