0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wsparcie w starcie, czyli jak uzyskać dodatkowe środki?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Założenie i prowadzenie działalności gospodarczej może się wydawać nie lada wyzwaniem dla absolwentów szkół średnich i wyższych kończących swoją edukację. Decydującym warunkiem założenia działalności gospodarczej jest kapitał początkowy, którego wysokość zależy od specyfiki i charakteru, jaki podejmowana działalność będzie posiadać. Wychodząc naprzeciw potrzebom przyszłych przedsiębiorców, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stworzyło program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”, w którego ramach oferuje niskooprocentowane pożyczki na założenie własnego biznesu. Warto sprawdzić, kto i na jakich zasadach może je otrzymać!

Wsparcie w starcie – charakterystyka programu

Celem rozwoju przedsiębiorczości w Polsce oraz walki z bezrobociem (poprzez tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych) Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stworzyło program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”. Uczestnicy programu w jego ramach mogą otrzymać niskooprocentowaną pożyczkę na założenie działalności gospodarczej lub w przypadku już istniejącej – na stworzenie nowego miejsca pracy dla osoby bezrobotnej. Z programu mogą skorzystać mieszkańcy wszystkich województw. Przyznawane środki pochodzą z Funduszu Pracy, natomiast program realizowany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Całkowita wartość udzielonego kredytu może wynieść maksymalnie:

  • na rozpoczęcie działalności gospodarczej: 20-krotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i jest przyznawana na okres 7 lat;

  • na utworzenie stanowiska pracy: 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i jest przyznawana na okres 3 lat.

W odniesieniu do pożyczkobiorców, którzy w ramach programu zakładają działalność gospodarczą i dodatkowo tworzą nowe miejsca pracy dla osób bezrobotnych, okres spłaty pożyczki wynosi w sumie 7 lat (okres karencji nie ulega sumowaniu).

Osoby chcące skorzystać z programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” mogą liczyć na wsparcie i fachowe doradztwo (w formie szkoleń) przez cały proces składania i rozpatrywania wniosku oraz już na etapie zakładania i prowadzenia działalności (po przyznaniu pożyczki), w zakresie prowadzenia firmy, rozliczeń i przepisów podatkowych. Z uwagi na preferencyjny charakter udzielanego wsparcia, stanowi ono pomoc de minimis.

Kto może skorzystać z programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”?

Adresatami programu, w części dotyczącej zakładania działalności gospodarczej, są osoby niepracujące, zarejestrowane jako bezrobotne, absolwenci szkół wyższych i innych uczelni (do 4 lat, licząc od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego), niewykonujący pracy zarobkowej, także studenci ostatnich lat studiów.

Oferta pożyczki w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych jest natomiast kierowana do osób korzystających z pożyczki na podjęcie działalności (co najmniej po 3 miesiącach spłacania rat kapitałowo-odsetkowych) lub podmiotów prowadzących działalność, a w szczególności zajmujących się produkcją rolną, prowadzeniem żłobków i klubów dziecięcych oraz niepubliczne szkoły i przedszkola.

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, którego planowane wejście w życie to 14 czerwca 2019 r., o pożyczkę będą mogli się starać także członkowie rodzin opiekujących się dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności, poszukujące pracy. Natomiast z pożyczki na utworzenie nowego miejsca pracy będą mogły skorzystać także podmioty świadczące usługi rehabilitacyjne, które utworzą miejsce pracy związane bezpośrednio ze świadczeniem usług rehabilitacyjnych, stacjonarnych lub mobilnych, dla dzieci niepełnosprawnych w ich miejscu zamieszkania.

Z pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą skorzystać także osoby prowadzące wcześniej taką działalność, która została zamknięta co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o jej udzielenie.

W jaki sposób uzyskać pożyczkę?

Procedura uzyskania środków z programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” nie jest skomplikowana. Sam proces został zmniejszony do wymaganego minimum, tak by osoby chętne, w łatwy i przejrzysty sposób miały pogląd na temat warunków udzielonej pożyczki, procedury zwrotu oraz jej rozliczenia.

Proces przyznawania pożyczki wygląda następująco:

  1. Aby uzyskać pożyczkę, należy złożyć wniosek o nią u określonego pośrednika finansowego odpowiedniego ze względu na miejsce prowadzenia działalności, który działa w ramach projektu.

  2. Po 14 dniach od złożenia wniosku pośrednik finansowy wydaje decyzję w formie listownej.

  3. W przypadku pozytywnej decyzji pożyczkobiorca zobowiązany jest do założenia działalności gospodarczej (w przypadku pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej).

  4. Po dokonaniu powyższego następuje podpisanie umowy o pożyczkę z pośrednikiem finansowym.

  5. Pożyczkobiorca ustanawia zabezpieczenie spłaty pożyczki.

  6. Następuje wpłata wnioskowanej kwoty na konto pożyczkobiorcy.

  7. Zgodnie z harmonogramem wskazanym we wniosku pożyczkobiorca dokonuje wydatkowania otrzymanych środków.

  8. Na podstawie posiadanych rachunków, faktur lub innych dokumentów księgowych następuje rozliczenie pożyczki.

Osoby korzystające z pożyczki w celu założenia działalności gospodarczej, które dodatkowo utworzą nowe miejsca pracy dla osób bezrobotnych skierowanych przez powiatowy urząd pracy i utrzymają te stanowiska przez co najmniej rok oraz nie zalegają ze spłatą rat pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego przez PUP oraz pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej, będą mogły dodatkowo liczyć na umorzenie pożyczki otrzymanej na utworzenie nowego stanowiska pracy.

Warto wskazać, że wartość otrzymanej pożyczki na założenie działalności gospodarczej można zwielokrotnić. Przykładowo osoby bezrobotne chcące założyć spółkę, składające wnioski w ramach programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”, po spełnieniu wskazanych powyżej warunków otrzymają indywidualnie kwotę równą nawet 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – kwota może sięgnąć nawet powyżej 90 tys. zł. Zatem w przypadku co najmniej 2 osób, kwota udzielona na otworzenie działalności gospodarczej może wynieść łącznie ponad 180 tys. zł.

Pożyczka udzielana w ramach programu „Wsparcie w starcie” ma stałe oprocentowanie, które wynosi w skali roku 0,25 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP (określa cenę, po jakiej przyjmowane są przez NBP weksle komercyjne). Natomiast pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej – żłobków lub klubów dziecięcych z miejscami integracyjnymi lub polegających na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu ich zamieszkania (także dla poszukujących pracy opiekunów osób niepełnosprawnych) ma stałe oprocentowanie, które wynosi w skali roku 0,1 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP. Porównywalnie oprocentowanie komercyjnej pożyczki może się wahać między 5–10% w skali roku.

Oferta przedstawiona przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest bardzo atrakcyjną alternatywą, szczególnie dla osób z niewielkim lub zerowym kapitałem początkowym. O jej atrakcyjności świadczy również fakt, że pożyczkobiorca w związku z otrzymaniem pożyczki nie ponosi kosztów prowizji i opłat związanych z jej udzieleniem, nie tylko na początku, lecz także w całym okresie finansowania. Zatem osoby zastanawiające się nad założeniem własnej firmy, mogą pomyśleć nad źródłem finansowania w ramach niskooprocentowanej pożyczki.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów