Poradnik Przedsiębiorcy

Dropshipping a obowiązek podatkowy w podatku dochodowym

W obrocie gospodarczym coraz popularniejszy staje się dropshipping. Zgodnie z definicją jest to model logistyczny występujący w sprzedaży internetowej, który polega na przeniesieniu procesu wysyłki ze sprzedawcy na dostawcę towaru. Oznacza to, że właściciel sklepu internetowego pełni swego rodzaju rolę pośrednika pomiędzy kupującym a dostawcą towaru. Tego typu rozwiązanie eliminuje koszty związane z magazynowaniem towarów czy zatrudnieniem dodatkowych pracowników. Rodzi się jednak pytanie: jak przy takim modelu sprzedaży należy prawidłowo rozliczyć podatek dochodowy? Okazuje się, że kwestia rozliczenia PIT przy dropshippingu jest zależna od treści umowy zawartej między stronami. Dodatkowo warto zauważyć, że przepisy do rozliczenia dropshippingu nie odnoszą się wprost, należy korzystać z przepisów ogólnych oraz wydanych interpretacji.

Dropshipping jako pośrednictwo handlowe

Dropshipping jest najbardziej powszechnym rozwiązaniem przy typowym pośrednictwie handlowym. Polega to na tym, że właściciel sklepu internetowego jest pośrednikiem w transakcji sprzedaży poprzez gromadzenie zamówień od klientów, które w efekcie są realizowane przez podmiot trzeci - hurtownie (krajowe lub zagraniczne). W tej sytuacji przychód pośrednika sprzedaży stanowi wypracowana prowizja, którą należy prawidłowo udokumentować.

Potwierdzeniem powyższego stanowiska jest interpretacja podatkowa wydana 13 stycznia 2012 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu o sygnaturze ILPB1/415-1183/11-2/TW, gdzie czytamy: Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca zamierza świadczyć usługi w zakresie pośrednictwa handlowego. W działalności tej zyskiem (przychodem z rozumieniu art. 14 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) będzie prowizja uzyskana z tego tytułu - różnica pomiędzy kwotą przelaną przelewem bankowym od klienta, a kwotą przekazaną do dostawcy. Zatem w sytuacji, gdy - jak wskazał Zainteresowany - jego rola będzie sprowadzała się do pośrednictwa, przychodem będzie wartość prowizji, na którą - jak podał Wnioskodawca, zostanie wystawiona faktura VAT.

Stanowisko w tej sprawie zajął również Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji wydanej 22 maja 2014 r. (sygn. ITPB1/415-188/14/WM):
Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca zamierza świadczyć usługi w zakresie pośrednictwa handlowego m.in. przez aukcje internetowe w oparciu o model logistyczny zwany dropshippingiem. Wnioskodawca wskazał, że towar nie będzie stanowił jego własności, nie uzyska faktury VAT oraz rachunku potwierdzającego zakup, nie będzie również importerem, nie sprowadza towaru na własny rachunek, ani w niczyim imieniu, zaś jego udział w transakcji ograniczy się do pośrednictwa w płatnościach i zamówieniach.

Z tego tytułu Wnioskodawca pobierał będzie prowizję różnicę pomiędzy kwotą przelaną przelewem bankowym od klienta, a kwotą przekazaną do dostawcy.
W takim zatem przypadku przychodem o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który powinien być brany pod uwagę przy ustalaniu podstawy opodatkowania będzie kwota należna za wykonaną usługę, tj. prowizja Wnioskodawcy.

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczenie organów podatkowych, otrzymana prowizja stanowi przychód z działalności. Pośrednik nie ponosi wydatków na zakup towaru i tym samym nie ujmuje ich w kosztach podatkowych.

Przykład 1.

Pan Janusz prowadzi działalność pośrednictwa w sprzedaży opartej na modelu sprzedaży jakim jest dropshipping. Jest on pośrednikiem pomiędzy hurtownią a ostatecznym nabywcą i nie posiada własnego magazynu z towarami.
Po stronie przedsiębiorcy pojawiło się pytanie, czy w jego przypadku opodatkowaniu podlega wartość sprzedanych towarów wraz z prowizją, czy też sama prowizja.

W przypadku pośrednictwa w sprzedaży gdzie przedsiębiorca nie posiada własnych magazynów z towarami, opodatkowaniu podlega wyłącznie uzyskana przez niego prowizja. Faktura wystawiana jest na rzecz podmiotu, który był właścicielem sprzedawanego towaru. Ostateczny nabywca otrzymuje fakturę od faktycznego sprzedawcy.

Pośrednictwo w sprzedaży towarów (dropshipping) w systemie wFirma.pl

Przy tym modelu sprzedaży przychodem jest sama prowizja (różnica pomiędzy kwotą otrzymaną od klienta a kwotą przekazaną do dostawcy), na którą należy wystawić fakturę sprzedaży poprzez zakładkę PRZYCHODY » WYSTAW » WYSTAW FAKTURĘ.

Dropshipping - wystaw fakturę

W wygenerowanym oknie należy uzupełnić wymagane dane.

Dropshipping - wystawianie faktury VAT

Po zapisaniu faktura zostanie ujęta w KPiR (kol. 7 - sprzedaż towarów i usług) lub w ewidencji przychodów (ryczałt; zgodnie z wybraną stawką). W przypadku podatników VAT transakcja zostanie automatycznie wykazana w rejestrze sprzedaży VAT.