Poradnik Przedsiębiorcy

Dropshipping – jak wykazać przychód w podatku dochodowym?

Dropshipping to model sprzedaży, który cieszy się coraz większym zainteresowaniem przedsiębiorców, zwłaszcza tych, którzy dokonują sprzedaży on-line. Jednak w polskich przepisach podatkowych brakuje regulacji, które normowałyby kwestie dropshippingu. W związku z tym odpowiedzi na pytania dotyczące tego modelu sprzedaży należy szukać w interpretacjach podatkowych i przepisach ogólnych.

Dropshipping - na czym polega?

Dropshipping uznaje się za model sprzedaży internetowej, gdzie proces wysyłki towaru przeniesiony zostaje ze sprzedawcy na dostawcę. Najprościej rzecz ujmując, wysyłka towaru do klienta zostaje przeniesiona z e-sklepu na hurtownię. Oznacza to, że klient kupuje w sklepie on-line, jednak towar otrzymuje z hurtowni. Przedsiębiorca nie musi więc posiadać fizycznie towarów, które sprzedaje, nie musi też ich pakować i wysyłać do klientów, bowiem tym wszystkim zajmuje się hurtownia, z którą podatnik współpracuje w ramach dropshippingu. Co za tym idzie, nie ma potrzeby prowadzenia magazynu. Jedynym obowiązkiem przedsiębiorcy jest pozyskiwanie klientów, którzy te towary będą chcieli nabyć. Jest to dla niego wygodne rozwiązanie, jednak posiada zarówno wiele plusów, jak i minusów.

W praktyce stosowania tego modelu występują dwa sposoby rozliczania dropshippingu, a mianowicie:

  • świadczenie usług w zakresie pośrednictwa handlowego,

  • sprzedaż towarów we własnym imieniu.

Dropshipping jako świadczenie usług w zakresie pośrednictwa handlowego

Jeżeli zastosowany jest ten model sprzedaży, rola przedsiębiorcy sprowadza się do przyjmowania płatności i zbierania zamówień, które przekazywane są do dostawcy towaru. Podatnik nie prowadzi wówczas sprzedaży we własnym imieniu ani na własny rachunek. W związku z czym nie dokonuje zakupu towarów, a jedynie pośredniczy w transakcji.

W tym przypadku faktura sprzedażowa wystawiana jest przez hurtownię i to ona odpowiada za ewentualne reklamacje lub zwroty towaru. Przedsiębiorca pełni rolę pośrednika i wystawia fakturę hurtowni na prowizję z racji tego, że towar został sprzedany przez jego sklep. Jeśli, więc świadczy usługi pośrednictwa, to jego przychodem z tytułu prowadzonej działalności jest uzyskana prowizja i to ona stanowi podstawę do opodatkowania zysku.

Ważne!

Podatnik wykazuje przychód na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 14 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym, który mówi, że za datę powstania przychodu uznaje się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi bądź częściowego wykonania usługi, jednak nie później niż dzień wystawienia faktury lub uregulowania należności.

Sprzedaż towarów we własnym imieniu - dropshipping 

Ten model dropshippingu polega na tym, że właściciel sklepu dokonuje zakupu i sprzedaży towarów we własnym imieniu i na własny rachunek. Oznacza to, że umowa sprzedaży zawierana jest bezpośrednio pomiędzy przedsiębiorcą a klientem. Hurtownia dokonuje zaś jedynie wysyłki towaru do klienta.

Podatnik dokonuje więc zakupu towaru u dostawcy i odsprzedaje go klientom. W związku z czym wystawia fakturę sprzedaży ze swoimi danymi i to na nim ciążą wszelkie obowiązki związane z ewentualną reklamacją czy zwrotem towarów.

Przy tym modelu dropshippingu mają miejsce dwa zdarzenia, otóż dochodzi do zakupu towarów handlowych przez przedsiębiorcę i ich sprzedaży klientowi. Taka transakcja będzie więc inaczej rozliczana na gruncie podatku dochodowego niż w modelu dropshippingu polegającym na pośrednictwie.

Przychód ze sprzedaży towarów podatnik wykaże na podstawie art. 14 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który został już przytoczony powyżej. Zgodnie z ustawą przychód uzyskany ze sprzedaży towarów przez internet przy wykorzystaniu tego modelu dropshippingu stanowi przychód w takiej wysokości, jaką nabywca zapłacił podatnikowi za towar bez podatku VAT. Przychód ten powstaje w momencie wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o ile wcześniej nie została wystawiona faktura sprzedaży. Zatem o momencie powstania przychodu decyduje data wystąpienia wcześniejszego z tych zdarzeń.

Jednak jak wygląda kwestia rozliczenia kosztów uzyskania przychodów z modelu sprzedaży jakim jest dropshipping? Otóż aby zaksięgować wydatek w KPiR, musi być on poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Zakup towarów handlowych bez wątpienia spełnia ten warunek. Ponadto wydatek ten musi zostać odpowiednio udokumentowany, zazwyczaj fakturą bądź rachunkiem.

Ważne!

Wygenerowany z systemu bankowego wydruk potwierdzający zapłatę za zakupiony towar nie może stanowić podstawy zapisu wydatku w księdze podatkowej. Bowiem nie spełnia wymogów przewidzianych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Należy pamiętać, że to z jakim rodzajem dropshippingu przedsiębiorca ma do czynienia zależy od zapisów zawartych w umowie pomiędzy nim a dostawcą towarów (hurtownią). Dlatego trzeba uważnie przeanalizować zapisy znajdujące się w umowie.

Dropshipping - wady i zalety

Dropshipping, jak wiele rozwiązań stosowanych w biznesie, ma zarówno plusy, jak i minusy. Wśród korzyści z niego płynących można wyróżnić:

  • brak konieczności utrzymywania własnego magazynu,

  • brak obowiązków związanych z pakowaniem i wysyłką towarów,

  • przedsiębiorca nie przetrzymuje u siebie towarów, których nikt nie chce kupić,

  • możliwość skupienia uwagi przede wszystkim na promocji sklepu.