0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Faktura za etapy prac budowlanych w przedsiębiorstwie budowlanym

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzę firmę budowlaną i rozliczam się w oparciu o KPiR. Realizuję duży kontrakt budowlany dla polskiej firmy, gdzie zgodnie w umową prace zostały podzielone na 3 etapy i za każdy zrealizowany etap wypłacana będzie suma pieniężna, odpowiednio:

  • 1 etap - 15% wartości brutto kontraktu,
  • 2 etap - 25% wartości brutto kontraktu,
  • 3 etap - 60% wartości brutto kontraktu.

Właśnie otrzymałem zapłatę za pierwszy zrealizowany etap. W związku z tym pojawiło się pytanie, czy powinna być wystawiona faktura za etapy prac budowlanych, a jeżeli tak, to w jakim terminie?

Janusz, Żabieniec

 

Zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a) ustawy o VAT obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia na rzecz podatników usług budowlanych lub budowlano-montażowych powstaje z chwilą wystawienia faktury. Oznacza to, że w przypadku świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych na rzecz innego podatnika obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. Na podstawie art. 106i ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT w przypadku świadczenia usług budowlanych i budowlano-montażowych, fakturę wystawia się nie później niż 30. dnia od dnia wykonania usług. Oznacza to, że faktura dokumentująca tego rodzaju usługi powinna być wystawiona w terminie 30. dni od dnia ich wykonania. Jednocześnie w przypadku, gdy podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminów wystawienia faktury (art. 19a ust. 7 ustawy o VAT). Zatem w przypadku zaniechania obowiązku terminowego wystawienia faktury, obowiązek podatkowy powstanie 30 dnia od dnia wykonania usługi budowlanej lub budowlano-montażowej.
Natomiast na podstawie art. 19a ust. 2 ustawy o VAT, w odniesieniu do przyjmowanych częściowo usług, usługę uznaje się również za wykonaną w przypadku wykonania części usługi, dla której określono zapłatę. Oznacza to, że w przypadku częściowego wykonania usługi, za którą należna jest zapłata, usługę w takiej części uważa się za wykonaną. W tym przypadku obowiązek podatkowy w odniesieniu do tej części usługi powstanie z chwilą wystawienia do niej faktury za etapy prac budowlanych. Analogicznie, jeżeli podatnik nie wystawi terminowo faktury, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą upływu 30 dni od dnia wykonania usługi.
Reasumując, jeżeli z umowy wynika, że zapłata będzie uiszczana po zakończeniu kolejnych etapów robót budowlanych, wówczas faktura za etapy prac budowlanych powinna zostać wystawiona w terminie 30 dni od dnia wykonania danego etapu budowy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów