0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Usługi budowlane i budowlano-montażowe w 2017 roku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, która obowiązuje od 1 stycznia 2017 roku, znacząco zmieniła sposób dokumentowania świadczenia usług budowlanych. Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się jak w 2017 roku należałoby rozliczyć usługi budowlane

Definicja usług budowlanych i budowlano-montażowych

Ustawa o podatku od towarów i usług, mimo iż bezpośrednio odnosi się do usług budowlanych i budowlano-montażowych, w żadnym miejscu nie zawiera definicji tych pojęć.

W kwestii robót budowlanych należy zatem opierać się na ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. Zgodnie z art. 3 ust. 7 za roboty budowlane uznaje się budowę oraz prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. Ust. 6 wskazuje, że mianem budowy należy określić wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę lub nadbudowę obiektu budowlanego.

W ustawie Prawo budowlane wyszczególniono dodatkowo dwa rodzaje usług budowlanych. Zgodnie z art. 3 ust. 7a za przebudowę uznaje się wykonywanie takich robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem parametrów charakterystycznych, jak kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji.

Natomiast ust. 8 określa czym jest remont - jest to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym materiały użyte podczas remontu mogą różnić się od tych użytych pierwotnie.

Usługi budowlane a obowiązek podatkowy 

Przepisem właściwym w kwestii ustalania powstania momentu obowiązku podatkowego w przypadku usług budowlanych jest art. 19a. Zgodnie z jego ust. pkt. 3 lit. a obowiązek podatkowy dla usług budowlanych i budowlano-montażowych na rzecz podatników powstaje w dniu wystawienia faktury - warto pamiętać, że w przypadku tych usług sprzedawca ma 30 dni na wystawienie dokumentu. Natomiast, jeśli zdarzy się, że wykonujący tego typu usługę nie wystawi faktury bądź też zrobi to ze znacznym opóźnieniem, obowiązek wykazania podatku VAT należnego powstaje 30. dnia od dnia wykonania usługi.

Obowiązek podatkowy a otrzymanie zapłaty 

Jeśli zapłata zostanie otrzymana - w całości bądź w części - przed wykonaniem usługi, obowiązek podatkowy powstanie w okresie wpłacenia takiej zaliczki. Zapłata częściowa będzie za sobą pociągała konieczność odprowadzenia podatku VAT w wartości adekwatnej do zapłaconej kwoty.

W związku z tym, zgodnie z tym, jeśli przedsiębiorca wystawi fakturę 28 maja z terminem płatności do 11 czerwca, a należność wpłynie w dniu 10 czerwca, to obowiązek wykazania podatku VAT należnego będzie dotyczył jeszcze maja. W tym wypadu należy z VAT rozliczyć się w okresie, w którym wystawiono fakturę.

Jeśli jednak zdarzy się, że zapłata za usługę wpłynie 25 lipca, a zakończenie budowy wraz z wystawieniem faktury nastąpi 2 sierpnia (czyli zapłata nastąpiła jeszcze przed wykonaniem usługi), to obowiązek podatkowy wystąpi w lipcu. W tym przypadku bowiem stosuje się zasady właściwe dla zaliczek.

Świadczenie usług budowlanych jako podwykonawca

Wraz z początkiem roku 2017 w życie weszły przepisy zmieniający sposób rozliczania się przedsiębiorców świadczących swoje usługi jako podwykonawcy.

Szczegółowy zakres robót objętych odwrotnym obciążeniem wymieniony został w załączniku 14 do ustawy o VAT. 

W tej kwestii polecamy zapoznanie się z artykułem: Odwrotne obciążenie w 2017 roku - usługi budowlane

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów