0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odliczenie VAT od samochodu osobowego

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Mam  samochód osobowy zarejestrowany na firmę, który jest użytkowany również prywatnie. Auto jest wprowadzone do ewidencji środków trwałych. Czy mogę odliczać 50% VAT przy rozliczaniu paliwa?

Stanisław, Kłodzko

Jeżeli mamy do czynienia z samochodem osobowym zarejestrowanym na firmę, ale użytkowanym również w celach prywatnych, to obecnie nie ma Pan możliwości odliczenia VAT od zakupionego paliwa. Możliwość odliczenia 50% podatku VAT pojawi się dopiero 1 lipca 2015 roku. Obecnie  wartość brutto faktur za paliwo powinien ująć Pan w księdze przychodów i rozchodów (KPiR) w kol. 13 - pozostałe wydatki.

1 kwietnia 2014 roku weszły w życie zmiany w ustawie o VAT, interesujące z punktu widzenia przedsiębiorcy, który w swojej działalności wykorzystuje samochody. Modyfikacje te podzieliły pojazdy na trzy grupy:

  • ze 100% odliczeniem VAT bez konieczności udowadniania, że auto wykorzystywane jest wyłącznie na rzecz prowadzonej działalności (decydujące są odpowiednie parametry),

  • ze 100% odliczeniem VAT wymagającym udowodnienia, że samochód nie może zostać wykorzystany poza działalnością,

  • z 50%  odliczeniem zakładającym, że samochód może być wykorzystywany do celów innych niż działalność.

Trzecie rozwiązanie nie wymaga od podatnika żadnych dodatkowych aktywności związanych z prowadzeniem ewidencji przebiegu pojazdu dla celów VAT lub zgłoszeniem w urzędzie skarbowym.

Warto pamiętać, że co do zasady pozostałe 50% nieodliczonego VAT będzie stanowiło koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym. A więc nie będzie pomniejszało podatku należnego VAT, ale zmniejszy zobowiązanie z tytułu PIT. Zgodnie bowiem z art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. a kosztem uzyskania przychodów może być: “podatek naliczony (...) - w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług - jeżeli naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej”.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów