0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odliczenie składki zdrowotnej a zmiana formy opodatkowania wstecz

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem i jestem wspólnikiem spółki cywilnej, z której dochody opodatkowane są podatkiem liniowym. Składka zdrowotna ujmowana była jako koszt w KPiR. Nie przekroczyłam limitu odliczenia składki na 2022 rok. Chcę skorzystać z prawa do zmiany formy opodatkowania wstecz za 2022 rok na skalę podatkową z obu źródeł. Czy na odliczenie składki zdrowotnej ma wpływ zmiana formy opodatkowania wstecz?

Kinga, Wrocław

 

Polski Ład 2.0 umożliwił podatnikom zmianę formy opodatkowania wstecz za 2022 rok na skalę podatkową zarówno z podatku liniowego, jak i ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Co ważne, przedsiębiorca ma w tym przypadku obowiązek odtworzenia KPiR za 2022 rok, która z kolei jest podstawą do wygenerowania zeznania rocznego PIT-36 celem zamknięcia roku.

Odliczenie składki zdrowotnej przy przejściu na skalę z ryczałtu

Zgodnie z art. 11 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przedsiębiorca opodatkowany ryczałtem, ustalając podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym, ma prawo do pomniejszenia przychodów o wartość 50% zapłaconych składek zdrowotnych:

  • z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • za osoby współpracujące z podatnikiem opodatkowanym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

– jeżeli nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Odliczenie zapłaconej składki zdrowotnej (50%) na ryczałcie możliwe jest wyłącznie w ramach zaliczki na podatek dochodowy.

W związku z przejściem na skalę podatkową odliczenie składki zdrowotnej jest niemożliwe. Natomiast z racji tego, że nie przelicza się zaliczek na podatek, które wyliczane były w 2022 roku na ryczałcie, nie ma potrzeby dokonywania dodatkowych czynności w tym zakresie.

Odliczenie składki zdrowotnej przy przejściu na skalę z podatku liniowego

W przypadku opodatkowania podatkiem liniowym przedsiębiorca ma dwie możliwości odliczenia zapłaconych składek zdrowotnych:

  • z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym,
  • za osoby współpracujące z podatnikiem opodatkowanym podatkiem liniowym

 – jako koszt w KPiR (art. 23 ust. 1 pkt 58 ustawy o PIT) lub bezpośrednio w zaliczce na podatek dochodowy jako pomniejszenie dochodu do opodatkowania (art. 30c ust. 2 pkt 2 ustawy o PIT).

Odliczenie składki zdrowotnej (bez względu na sposób ujęcia odliczonych składek) nie może przekroczyć w 2022 roku limitu 8 700 zł. W 2023 roku limit ten został podniesiony i wynosi 10 200 zł.

W związku z powyższym zmiana formy opodatkowania wstecz na skalę podatkową z podatku liniowego zobowiązuje przedsiębiorcę do wyksięgowania z kosztów odliczonej składki zdrowotnej. Podatnik na podatku liniowym prowadził bowiem w 2022 roku KPiR, tak więc wystarczy, aby dostosował ją do zasad opodatkowania skalą podatkową. Składki zdrowotne należy wyksięgować z kosztów poprzez utworzenie dowodu wewnętrznego.

Aby wystawić dowód wewnętrzny w systemie wFirma, trzeba przejść do zakładki: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » DOWÓD WEWNĘTRZNY, gdzie 31 grudnia 2022 należy wprowadzić kwotę składek, poprzedzając ją znakiem „minus”. Jako SCHEMAT KSIĘGOWY trzeba wybrać opcję KOSZTY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI.

odliczenie składki zdrowotnej

Jeżeli odliczenie składki zdrowotnej miało miejsce bezpośrednio w zaliczce na podatek dochodowy, to podatnik, przechodząc z podatku liniowego na skalę podatkową, nie musi dokonywać dodatkowych czynności. Wynika to z faktu, że przez cały rok prowadził KPiR, która jest poprawna dla obu form opodatkowania.

Odliczenie składki zdrowotnej w zeznaniu rocznym po zmianie formy opodatkowania

Decydując się na przejście z ryczałtu lub podatku liniowego na skalę wstecz w 2022 roku, przedsiębiorca traci prawo do odliczenia składki zdrowotnej, zatem nie wykazuje jej w zeznaniu rocznym PIT-36 jako dodatkowe odliczenie. W celu wygenerowania zeznania rocznego w systemie wFirma.pl należy przejść do zakładki: START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ » ROCZNA DEKLARACJE PODATKU DOCHODOWEGO NA ZASADACH OGÓLNYCH (PIT 36).

odliczenie składki zdrowotnej

Składki zdrowotne wykazywane są wyłącznie na cele ustalenia kwoty dodatkowego zwrotu z tytułu ulgi na dzieci w części M. Natomiast nie obniżają podstawy opodatkowania lub kwoty podatku dochodowego.

odliczenie składki zdrowotnej

W ramach zeznania rocznego należy dodatkowo poinformować naczelnika urzędu skarbowego o zmianie formy opodatkowania wstecz za 2022 rok. W tym celu zaznacza się w części C poz. 60 (61 w przypadku małżonka), jeżeli pierwotną formą opodatkowania był podatek liniowy, oraz poz. 64 (65 w przypadku małżonka), jeżeli pierwotną formą opodatkowania był ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

odliczenie składki zdrowotnej

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów