0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ile wynosi składka zdrowotna 2022?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od nowego roku wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne nie jest już jednakowa dla wszystkich przedsiębiorców. Sposób naliczania podstawy i parametry przyjmowane do tych obliczeń będą zależne w głównej mierze od dwóch czynników: formy opodatkowania oraz wysokości przychodów dochodów. Jednakże część wyliczeń opiera się na przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw za IV kwartał poprzedniego roku. Dziś GUS ogłosił kwotę tego parametru, dzięki czemu wiemy, ile wynosi składka zdrowotna 2022 dla części osób prowadzących działalność gospodarczą!

Jak ustalana jest podstawa składki zdrowotnej?

Jak już wspomniano, sposób wyliczenia składki na ubezpieczenie społeczne zależny jest wybranej przez przedsiębiorcę formy opodatkowania. I tak w przypadku wyboru: 

  • opodatkowania progresywnego (wg skali) podstawę będzie stanowił dochód, a składka będzie naliczana wg stawki 9% (nie mniej niż 270,90 zł);
  • opodatkowania podatkiem liniowym — podstawę będzie stanowił dochód, a składka będzie naliczana wg stawki 4,9% (nie mniej niż 270,90 zł);
  • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych składka będzie naliczana w wysokości 9%, a podstawa będzie zależna od osiągniętego przychodu: 
    • do 60 tys. zł będzie to 60% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku ubiegłego, 
    • powyżej 60 tys. zł do 300 tys. zł będzie to 100% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku ubiegłego, 
    • powyżej 300 tys. zł będzie to 180% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku ubiegłego, 
  • karty podatkowej — podstawą będzie minimalne wynagrodzenie, a składka będzie naliczana wg stawki 9%.

Ile wynosi składka zdrowotna 2022?

21 stycznia na stronie GUS-u pojawiła się informacja o kwocie przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2021 roku, która wynosi 6221,04 zł. Oznacza to, że podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą na zasadach ryczałtu będzie kształtowała się następująco:

 

Roczny przychód

Podstawa naliczenia stawki zdrowotnej

Wysokość miesięcznej składki zdrowotnej

Do 60000 zł

3732,62 zł (6221,04 zł x 60%)

335,94 zł (3732,62 zł x 9%)

Do 300000 zł

6221,04 zł (6221,04 zł x 100%)

559,89 zł (6221,04 zł x 9%)

Powyżej 300000 zł

11 197,87 zł (6221,04 zł x 180%)

1007,81 zł (11 197,87 zł x 9%)

Warto zwrócić uwagę, że osoby rozliczające się w 2022 roku na zasadach ogólnych lub na podatku liniowym za styczeń ustalają wysokość składki zdrowotnej na zasadach obowiązujących w 2021 roku. Czyli podstawę zdrowotnej w deklaracji za styczeń stanowi 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 4665,78 zł, a co za tym idzie, składka za styczeń wyniesie 419,92 zł.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie jest też istotne dla wspólników spółek komandytowych, właścicieli jednoosobowych spółek z o.o. oraz osób współpracujących — w ich przypadku podstawę wymiaru składki stanowi 100% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, a więc nietrudno policzyć tu ile wyniesie składka zdrowotna - 559,89 zł.

Już wiemy, ile wynosi składka zdrowotna 2022 dla części przedsiębiorców. Jej wysokość w niektórych przypadkach uległa diametralnej zmianie. Z pewnością dla większości osób prowadzących działalność będzie wyższym obciążeniem niż w poprzednich latach.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów