0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Najem prywatny opodatkowany ryczałtem a odliczenie składki zdrowotnej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Najem lokalu poza prowadzoną działalnością gospodarczą

Prowadzący działalność gospodarczą mają możliwość jednocześnie wynajmować prywatny lokal mieszkalny i wynajem ten opodatkować ryczałtem ewidencjonowanym. Wybór tej formy opodatkowania nie jest ograniczony formą jaka została wybrana dla celów prowadzonej działalności. Przedsiębiorca może więc działalność rozliczać na zasadach ogólnych a prywatny wynajem rozliczać ryczałtem ewidencjonowanym. Czy jednak wówczas przysługuje przedsiębiorcy odliczenie składki zdrowotnej od przychodów z prywatnego najmu?

Składki na ubezpieczenie zdrowotne ma wpływ na wysokość podatku

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami składki na ubezpieczenie zdrowotne mogą pomniejszać podatek jaki dany podmiot jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Warunkiem jest aby składki te w rzeczywistości zostały opłacone. Odliczenie jednak nie przysługuje w całości w jakiej ubezpieczenie zdrowotne zostało odprowadzone do ZUS, a jedynie w ustawowo określonej części, a mianowicie 7,75% podstawy wymiaru naliczania składki zdrowotnej.   

Jeżeli przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą uzyskuje z tej działalności stratę, bądź też wysokość podatku do zapłaty jest mniejsza niż opłacone przez przedsiębiorcę w danym roku składki zdrowotne podlegające odliczeniu, ma prawo uwzględnić opłacone ubezpieczenie w rozliczeniu przychodów z prywatnego najmu. Nie ma więc znaczenia jakiego źródła przychodów zapłacone składki zdrowotne dotyczą. Ważne jest aby były opłacone w danym roku podatkowym oraz właściwie udokumentowane. Jeżeli te warunki zostaną spełnione przedsiębiorca będzie mógł w rozliczeniu rocznym przychodów z najmu prywatnego obniżyć podatek do zapłaty o tę część, która nie została uwzględniona w rozliczeniu działalności gospodarczej, a która daje mu prawo do obniżenia należnej kwoty podatku.

Obowiązujące obecnie przepisy dają więc prawo aby składki ubezpieczeniowe, które nie znalazły pokrycia w podatku przypadającym od dochodów z działalności gospodarczej, były odliczone od podatku należnego z tytułu innych dochodów (np. z najmu opodatkowanego ryczałtem).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów