Poradnik Przedsiębiorcy

Błędny NIP na fakturze za paliwo - jak skorygować?

Kierowca dostarczył mi fakturę dokumentującą zakup paliwa na której widnieje błędny NIP mojej firmy. W jaki sposób mogę zrobić korektę do tej faktury?

Andrzej, Gorzów Wielkopolski

 

W sytuacji, gdy otrzymał Pan fakturę z błędnym numerem NIP, może Pan wystawić notę korygującą. Zgodnie z art. 106k ustawy o VAT dokument ten wystawia nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki, niedotyczące kwot faktury. Zatem przy użyciu noty korygującej można poprawić tylko treści formalne faktury, takie jak: błędnie wpisany adres, błędny NIP, nazwa którejś ze stron, pomyłka w określeniu daty sprzedaży lub daty wystawienia i numeru z klasyfikacji statystycznej.

Dokument, o którym mowa w art. 106k, powinien zawierać:

  • numer kolejny i datę jego wystawienia,
  • wyrazy „nota korygująca”,
  • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy i numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, a także numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej,
  • datę wystawienia faktury korygowanej, datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi (o ile była ona wspomniana i jest inna niż data wystawienia faktury),
  • wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.