Poradnik Przedsiębiorcy

Podpis kontrahenta na fakturze korygującej - czy jest konieczny?

W związku z błędną ceną sprzedaży zawartą na fakturze pierwotnej wystawiłam swojemu kontrahentowi fakturę korygującą. Czy konieczny jest podpis kontrahenta na fakturze korygującej?

Małgorzata, Nysa

 

Istnieją sytuacje, w których sprzedawca zobowiązany jest posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę. Potwierdzenie odbioru jest niezbędne gdy:

  • podstawa opodatkowania ulega zmniejszeniu w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze pierwotnej,

  • stwierdzono pomyłkę w kwocie podatku na fakturze pierwotnej,

  • korekta wystawiana jest do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna.

Przepisy ustawy o VAT nie określają jednak szczególnych wymogów dotyczących formy takiego potwierdzenia, a więc czy powinien to być podpis kontrahenta na fakturze korygującej. Organy podatkowe akceptują każdy jego rodzaj, który pozwala bez żadnych wątpliwości ustalić, czy i kiedy faktura korygująca dotarła do nabywcy. Potwierdzenie odbioru może zatem przybrać formę:

  • potwierdzenia przyjęcia przesyłki poleconej (za zwrotnym poświadczeniem odbioru),

  • odrębnego pisemnego potwierdzenia faktu otrzymania faktury korygującej,

  • przesłanej zwrotnej kopii, gdzie widnieje podpis kontrahenta na fakturze korygującej,

  • faksu potwierdzającego odbiór faktury korygującej,

  • potwierdzenia odbioru faktury korygującej przesłanego drogą elektroniczną.