0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak ustalić staż urlopowy dla pracownika?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W kwietniu zdecydowałam się zatrudnić pracownika, aby pomógł mi w pracach biurowych. Chciałabym ustalić, ile urlopu może jeszcze wykorzystać w bieżącym roku. Niestety nie wiem, jak ustalić wymiar urlopu. Proszę o podpowiedź, co uwzględnić przy wyliczeniu stażu urlopowego?

Katarzyna, Żywiec

 

Osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę należy naliczyć urlop w odpowiedniej wysokości. Jego wymiar zależy głównie od tego, jaki staż urlopowy dany pracownik posiada. Staż urlopowy jest to nic innego jak okresy pozostawania w zatrudnieniu o charakterze pracowniczym. Jeżeli staż wynosi:

  • mniej niż 10 lat - wówczas pracownikowi przysługuje 20 dni urlopu wypoczynkowego w ciągu roku,

  • co najmniej 10 lat - wtedy pracownik może liczyć na 26 dni urlopu w ciągu roku.

 

Ważne!

W przypadku zatrudnienia w ciągu roku wymiar urlopu należy ustalić proporcjonalnie do okresu zatrudnienia u obecnego pracodawcy.

 

Ustalając staż urlopowy, pracodawca powinien uwzględnić wszelkie okresy zatrudnienia - zarówno na podstawie stosunku pracy, jak i te, które wliczają się do stażu pracowniczego na podstawie odrębnych przepisów.

Przy ustalaniu stażu pracowniczego należy wziąć pod uwagę m.in.:

  • okresy zatrudnienia u obecnego i byłego pracodawcy,

  • okresy nauki,

  • okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych,

  • zawodową oraz odbytą czynną służbę wojskową.

Trzeba tu zaznaczyć, że do stażu nie zalicza się okresów zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych.

W przypadku, gdy pracownik równocześnie studiował oraz pozostawał w stosunku pracy, ustalając staż urlopowy należy uwzględnić okres korzystniejszy dla pracownika. Tak samo gdy pracownik miał jednocześnie dwie umowy o pracę - nie można sumować ich okresów.

Staż urlopowy pracodawca oblicza na podstawie dostarczonych przez pracownika:

  • dyplomów ukończenia szkoły,

  • świadectw pracy,

  • innych dokumentów potwierdzających staż pracowniczy.

Jeśli zatrudniony nie złoży dokumentów potwierdzających staż urlopowy, przełożony nie ma obowiązku przyznania mu wyższego wymiaru urlopu. Ma to zastosowanie nawet jeśli oczywistym jest, że pracownik posiada już co najmniej 10-letni staż pracy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów