0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odsetki od kredytu inwestycyjnego

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W 2015 roku zaciągnąłem kredyt inwestycyjny na budowę stacji diagnostycznej. Zgodnie z umową kredytową odsetki spłacam od 31.06.2015 r. Na razie nie otrzymałem jeszcze pozwolenia na użytkowanie. W jaki sposób mogę zapłacone odsetki od kredytu inwestycyjnego wliczyć w koszty prowadzonej działalności gospodarczej?

Marek, Czekanów

 

Wydatki poniesione przez przedsiębiorcę prowadzącego indywidualną działalność gospodarczą mogą zostać uznane za koszt uzyskania przychodów wówczas, jeśli zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów, za wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ust.1 ustawy o PIT. Jedną z pozycji tego katalogu są odsetki, prowizje i różnice kursowe od pożyczek (kredytów) zwiększających koszty inwestycji w okresie realizacji tych inwestycji.

W Pana przypadku odsetkinaliczone do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie stacji diagnostycznej, a tym samym oddania środka trwałego do używania, należy ująć w wartości początkowej środka trwałego. Ta kwota odsetek wraz ze środkiem trwałym podlegać będzie odpisom amortyzacyjnym.

Natomiast odsetkinaliczane w okresie późniejszym (po dacie przyjęcia środka trwałego do używania) można będzie zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu. Odsetki od kredytu inwestycyjnego należy księgować dowodem wewnętrznym (DW) w dacie ich faktycznej zapłaty. Pod wydrukowany DW należy podpiąć potwierdzenie zapłaty odsetek.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów