0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zwolnienie podmiotowe z VAT - kiedy nie można z niego skorzystać?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Głównym warunkiem skorzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT jest limit obrotów ze sprzedaży opodatkowanej. Jednak nie każdy, kto zmieści się w limicie sprzedaży, może skorzystać ze zwolnienia. Istnieją bowiem podatnicy, którzy na mocy ustawy z góry pozbawieni są prawa do zwolnienia. Sprawdź, komu nie przysługuje zwolnienie podmiotowe z VAT!

Limit sprzedaży a zwolnienie podmiotowe z VAT

Podstawowym warunkiem korzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT jest limit sprzedaży opodatkowanej.

Od 1 stycznia 2017 roku kwota limitu wraz z nowelizacją ustawy o VAT została zwiększona z kwoty 150 000 zł do 200 000 zł.

Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego limit sprzedaży obliczają proporcjonalnie.

Zwolnienie podmiotowe z VAT a pozbawienie prawa do zwolnienia na mocy ustawy

Jak już zostało wspomniane, nieprzekroczenie limitu sprzedaży wcale nie musi oznaczać prawa do zwolnienia. Limit obrotów nie jest bowiem jedyną rzeczą, która warunkuje możliwość skorzystania ze zwolnienia podmiotowego VAT. Ustawa o VAT przewiduje listę podmiotów, które nie mają prawa do korzystania ze zwolnienia bez względu na wysokość swojej sprzedaży. Zgodnie z art. 113 ust. 13 pkt. 1-2 bezwzględnie wyłączeni z prawa do zwolnienia podmiotowego VAT są przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży:

  • wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali,
  • towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym (z wyjątkiem energii elektrycznej, wyrobów tytoniowych oraz samochodów osobowych, innych niż nowe środki transportu, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji),
  • terenów budowlanych,
  • budynków, budowli lub ich części w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,
  • nowych środków transportu,
  • usług prawniczych,
  • usług w zakresie doradztwa (z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego),
  • usług jubilerskich.

Dodatkowo wymienione zostały czynności, które każdorazowo podlegają opodatkowaniu VAT bez względu na to, że dokonuje ich podatnik, któremu przysługuje zwolnienie podmiotowe z VAT. Do czynności tych zaliczono m.in. import towarów i usług czy wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, jeżeli u nievatowca wartość WNT w całości przekroczyła w danym roku podatkowym 50 000 zł.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów