0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zwolnienie z VAT - dlaczego może być nieopłacalne?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Założyłam w ubiegłym miesiącu działalność gospodarczą i nie rejestrowałam się do VAT (korzystam ze zwolnienia do 200 tys. zł). Jeden z potencjalnych klientów odmówił współpracy ze mną ze względu na fakt, iż nie jestem czynnym podatnikiem VAT. Jakie to ma znaczenie? Czy jednak powinnam się zarejestrować?

Anna, Łódź

 

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku przedsiębiorców rozpoczynających w danym roku podatkowym działalność, limit zwolnienia z VAT 200.000 zł liczony jest proporcjonalnie do okresu, w którym działalność jest prowadzona.

Art. 113 ustawy o VAT:

ust. 9: Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1 (200.000 zł)

ust. 10: Jeżeli faktyczna wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 9, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę określoną w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Potencjalny kontrahent mógł mieć na myśli cenę, po jakiej sprzedaje Pani towar. Przy założeniu iż jest to np. 200 zł za sztukę (zgodnie z wartością rynkową), w sytuacji gdy przysługuje Pani zwolnienie z VAT, cała kwota będzie stanowić dla niego jedynie koszt (nie może odliczyć podatku VAT). Przy tej samej cenie brutto inny przedsiębiorca, będący czynnym podatnikiem, wykaże inne wartości:

  • netto: 162,60 zł,
  • VAT 23%: 37,40 zł,
  • brutto: 200 zł,

z czego kwotę VAT nabywca będzie mógł odliczyć. W takim przypadku bardziej opłacalny będzie dla niego zakup od przedsiębiorcy będącego czynnym podatkiem VAT. Inaczej sytuacja wygląda, jeżeli towary sprzedaje Pani w obniżonych cenach, oscylujących w granicach wartości netto. W takim przypadku dla kupującego nie będzie różnicy, czy towar zakupi od czynnego podatnika VAT czy też od przedsiębiorcy korzystającego ze zwolnienia z VAT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów