0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Płacenie uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy - czy warto?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Sposób płacenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych może istotnie wpłynąć na płynność finansową przedsiębiorcy. Podatnik ma do wyboru trzy metody uiszczania należności wobec urzędu skarbowego – co miesiąc w formie podstawowej, co kwartał (odraczając w ten sposób wydatek) lub w formie uproszczonej. W jakiej sytuacji płacenie uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy może okazać się najkorzystniejsze? Sprawdź!

Płacenie uproszczonych zaliczek – najważniejsze informacje

Płacenie zaliczki w formie uproszczonej polega na uiszczaniu stałej, miesięcznej kwoty wynoszącej 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Jeżeli jednak w deklaracji za ten okres przedsiębiorca nie wykazał podatku, wówczas może on wpłacać zaliczki miesięczne w wysokości 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata.

Zgodnie z art. 44 ust. 6b ustawy o PIT z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy mogą skorzystać podatnicy rozliczający podatek za pomocą skali podatkowej (zasady ogólne) lub na podstawie podatku liniowego.
Natomiast przedsiębiorcy, którzy jako formę opodatkowania działalności gospodarczej wybrali ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, nie mogą wpłacać zaliczek na podatek w uproszczonej formie.

Zaliczek w formie uproszczonej nie może uiszczać podatnik, który:

  • podjął po raz pierwszy prowadzenie działalności gospodarczej w bieżącym roku podatkowym,
  • w zeznaniu podatkowym złożonym w poprzednim roku oraz 2 lata wstecz wykazał stratę,
  • rozlicza się według skali podatkowej, a jego dochód jest niższy od kwoty, która nie powoduje obowiązku zapłaty podatku.

Kwotę zaliczek płaconych w formie uproszczonej można pomniejszyć o kwotę opłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne, w wysokości nieprzekraczającej 7,75% podstawy jej wymiaru.

Zawiadomienie o wpłacaniu zaliczek w formie uproszczonej złożysz dopiero w zeznaniu rocznym

Do końca 2018 roku o wyborze wpłacania zaliczek w formie uproszczonej należało poinformować naczelnika właściwego urzędu skarbowego w sposób pisemny do 20 lutego nowego roku podatkowego.

Od 2019 roku zniesiony został obowiązek informowania urzędu skarbowego za pomocą oddzielnego pisma o tym, że w danym roku zaliczki będą wypłacane w formie uproszczonej.

Obecnie w sytuacji, gdy podatnik w danym roku będzie chciał wpłacać zaliczki uproszczone, wystarczy, że informację o wpłacaniu zaliczek w formie uproszczonej zawrze w zeznaniu rocznym składanym za ten rok. Jeśli więc podatnik w 2021 roku będzie wpłacał zaliczki uproszczone, to wystarczy, że zawrze tę informację w zeznaniu rocznym składanym za 2021 rok.

Przykład 1.

Pan Jan podjął decyzję, że w 2021 roku będzie wpłacał do US zaliczki uproszczone. Kiedy i w jaki sposób powinien o tym fakcie zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego?

Powinien on zawrzeć informację o opłacaniu zaliczek w formie uproszczonej w zeznaniu rocznym składanym za 2021 rok. Nie ma konieczności informowania o tym fakcie w terminie wcześniejszym.

Kiedy płacenie uproszczonych zaliczek jest opłacalne?

Opłacanie zaliczek w formie uproszczonej jest szczególnie korzystne dla osób, które przewidują wzrost dochodu w 2021 roku. Przy czym jednocześnie przysługuje im ulga prorodzinna. W wyniku tego w zeznaniu rocznym wykazują wspomnianą ulgę, co może skutkować tym, że nie pojawi się konieczność dopłaty podatku.

Zaletą wpłacania zaliczek uproszczonych jest również fakt, że podatnik co miesiąc nie musi tracić czasu na obliczanie wysokości zaliczki i znając jej kwotę, nie musi martwić się jej wysokością.

Jeśli podatnik wybierze uproszczoną metodę wpłacania zaliczek, zobowiązany jest do stosowania jej przez cały rok podatkowy. Natomiast po jego zakończeniu, kwoty wpłaconych zaliczek rozliczane są w zeznaniu rocznym.

Wybierając metodę uproszczoną, przedsiębiorca może skutecznie zaplanować pewne stałe wydatki w ciągu roku podatkowego. Pozwoli to na odpowiednie zaprogramowanie struktury wydatków i możliwości inwestycyjnych. Osiąganie jednak wyższych dochodów niż w roku, z którego dochody stanowiły podstawę do obliczenia kwoty zaliczki, może skutkować obowiązkiem jednorazowego uiszczenia znacznej kwoty podatku wynikającej z zeznania rocznego. Wymierną korzyścią wybrania metody uproszczonej jest jednak brak obowiązku obliczania co miesiąc wysokości podatku, który podlega wpłacie do urzędu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów