0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ważność orzeczeń o niepełnosprawności ma być ponownie przedłużona

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Do Sejmu trafił poselski projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach w celu zachowania ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Dowiedz się, dlaczego ważność orzeczeń o niepełnosprawności ma być ponownie przedłużona.

Orzeczenie o niepełnosprawności, którego ważność upłynęłaby przed 30 czerwca 2024 roku, będzie ważne do 30 września 2024 roku.

Terminy ważności orzeczeń o niepełnosprawności

Orzeczenia są ważne w następujących terminach:

Dlaczego ważność orzeczeń o niepełnosprawności ma być ponownie przedłużona?

Projekt ustawy przedłużającej terminy ważności orzeczeń o niepełnosprawności do 30 września 2024 roku sprawi, że osoby niepełnosprawne nie stracą uprawnienia do rent, zasiłków i kart parkingowych. A może się tak stać, ponieważ w zespołach ds. orzekania o niepełnosprawności są zatory. Do tej instytucji wpłynęło wiele wniosków o ponowne wydanie orzeczeń dla osób, które były z tego obowiązku zwolnione w okresie lat 2020–2023. Ponadto zbliża się termin startu świadczenia wspierającego, co również może wpłynąć na przestoje i opóźnienia. 

Zasady zawarte w projekcie

Projekt ustawy wprowadza następujące zasady:

  1. Orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, którego ważność upływa do 30 czerwca 2024 roku, zachowuje automatycznie ważność do 30 września 2024 roku. Nie dłużej niż do dnia nowego orzeczenia. 

  2. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej wypłacanych na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności jest automatycznie przedłużone do 30 września 2024 roku. Nie trzeba składać wniosków do MOPS/GOPS, innych urzędów. Odpowiednie decyzje zostaną wydane automatycznie.

  3. Przedłużenie z daty 30 czerwca 2024 roku na 30 września 2024 roku dotyczy kart parkingowych.

Przykład 1.

Ważność orzeczenia pana Jana upływa 1 lutego 2024 roku. Czy musi ona składać dodatkowe wnioski o jego przedłużenie?

Orzeczenie zostaje automatycznie z mocy prawa przedłużone do 30 września 2024 roku.

Prawdopodobnie projekt ustawy zostanie uchwalony jeszcze w grudniu 2023 roku – tak, aby np. nikt nie stracił ważności orzeczenia 31 grudnia 2023 roku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów