Poradnik Przedsiębiorcy

Księgowanie strat niezawinionych

Podczas remanentu, w naszym przedsiębiorstwie wyszło kilka strat niezawinionych (z powodu przeterminowania się produktów spożywczych). Jak ująć prawidłowo straty niezawinione w ewidencji?

Bartosz, Włosień

 

W przypadku strat niezawinionych należy sporządzić odpowiedni protokół zniszczenia towaru. Zniszczone towary należy wycenić według cen zakupu. Następnie na podstawie sporządzonego protokołu należy dokonać przeksięgowania:

  •  z kolumny 10. księgi przychodów i rozchodów (zakup towarów handlowych) ze znakiem minus

  • do kolumny 13 (pozostałe wydatki) - tę samą wartość, tylko że dodatnią.