0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Mieszkanie jako środek trwały

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzę działalność gospodarczą w mieszkaniu. W jaki sposób wrzucić w koszty mieszkanie, czy mogę ująć mieszkanie jako środek trwały? Istnieje taka możliwość?

Katarzyna, Oława

 

Przedsiębiorca, którego siedzibą firmy jest prywatne mieszkanie (lub dom), może ujmować wydatki związane z jego użytkowaniem w kosztach uzyskania przychodu. Istotne jest jednak, aby dotyczyły one tylko tej części lokalu mieszkalnego (musi się znajdować wydzielony obszar), w której prowadzona jest działalność gospodarcza. Wówczas należy obliczyć proporcjonalnie wartość przypadającą na ten obszar np. dotyczącą czynszu, energii.

Nie ma tu znaczenia, czy przedsiębiorca ujął mieszkanie jakośrodek trwały firmy. Tak wyliczone wydatki związane z mieszkaniem należy księgować poprzez dowód wewnętrzny - DW.

Jeśli jednak posiada Pani np. kredyt na mieszkanie, jest możliwość księgowania odsetek od kredytu, ale również w części przypadającej na działalność. Aby jednak to było możliwe, wówczas należy ująć mieszkanie jako środek trwały w ewidencji ŚT. Następnie, po wyliczeniu wartości początkowej mieszkania, do ewidencji wlicza się tylko część przeznaczoną na działalność - również należy obliczyć proporcjonalną wartość przypadającą na ten obszar. Od tej kwoty mogą być odprowadzane odpisy amortyzacyjne.

Warto zapamiętać, że odsetki od kredytu w części w jakiej przypadają na powierzchnię wykorzystywaną na działalność gospodarczą, naliczone do dnia przekazania mieszkania do działalności zwiększają wartość początkową środka trwałego i wówczas stanowią koszty uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne.

Przedsiębiorca, który ujął mieszkanie jako środek trwały firmy, do kosztów uzyskania przychodu ma prawo zaliczyć jedynie odsetki od kredytów, które zostały zapłacone.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów