0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wyższe kwoty zwolnienia w podatku od spadków i darowizn

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ministerstwo Finansów zapowiada wyższe kwoty zwolnienia w podatku od spadków i darowizn. Zmiany zostały opracowane w wydatnym już przez resort rozporządzeniu zmieniającym zasady opodatkowania wartości rzeczy i praw materialnych przekazanych w formie darowizny. O ile zatem wzrosną limity zwolnień? Sprawdziliśmy!

Jakie obowiązują kwoty zwolnienia w podatku od spadków i darowizn?

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami nie podlega opodatkowaniu darowizna, której kwota nie przekracza kwoty zwolnienia w podatku od spadków i darowizn w danej grupie podatkowej:

 • I grupa podatkowa (małżonek, zstępni (np. syn, córka, wnuki, prawnuki), wstępni (np. matka, ojciec, dziadkowie), pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha, teściowie) - 9637 zł,
 • II grupa podatkowa (zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków) - 7276 zł,
 • III grupa podatkowa (pozostali aniżeli wyżej wymienieni) - 4902 zł

- powyżej wskazanych kwot obdarowany/ spadkobierca zobowiązany jest opłacić podatek od spadków i darowizn - dodatkowo limit obowiązuje w zakresie jednego darczyńcy i obejmuje 5 lat poprzedzających rok, w którym było ostatnie nabycie.

Warto również zwrócić uwadze, że w ramach I grupy podatkowej wyróżnia się grupę 0, do której należą:

 • małżonek,
 • zstępni,
 • wstępni,
 • rodzeństwo,
 • macocha/ ojczym

- gdzie otrzymana darowizna podlega zwolnieniu z podatku po przekroczeniu kwoty zwolnienia w podatku od spadku i darowizn, jeśli w terminie 6 miesięcy od nabycia darowizny/ spadku obdarowany zgłosi nabycie za pośrednictwem deklaracji SD-Z2.

O ile wzrosną kwoty zwolnienia w podatku od spadków i darowizn?

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów w wydanym projekcie rozporządzenia kwoty zwolnienia w podatku od spadków i darowizn będą następujące:

 • I grupa podatkowa - 10 434 zł,
 • II grupa podatkowa - 7 878 zł
 • III grupa podatkowa - 5 308 zł.

Zmianie ulegną także stawki podatku od spadków i darowizn, które prezentuje poniższa tabela. 

 

Kwota nadwyżki
obowiązująca po zmianach

Kwota podatku
obowiązująca po zmianach

 

ponad

do

 

I grupa 

 

11 128 zł

3%

11 128 zł

22 256 zł

333,90 zł i 5% nadwyżki ponad 11 128 zł

22 256 zł

 

890,30 zł i 7% od nadwyżki ponad 22 256 zł

II grupa 

 

11 128 zł

7%

11 128 zł

22 256 zł

779 zł i 9% od nadwyżki ponad 11 128 zł

22 256 zł

 

1 780,60 zł i 12% nadwyżki ponad 22 256 zł

III grupa 

 

11 128 zł

12%

11 128 zł

22 256 zł

1 335,40 zł i 16% od nadwyżki ponad 11 128 zł

22 256 zł

 

3 115,90 zł i 20% od nadwyżki ponad 22 256 zł

Nowe wyższe kwoty zwolnienia w podatku od spadków i darowizn oraz stawki podatku będą obowiązywać dla podatników, u których obowiązek zgłoszenia darowizny/ spadku powstał po wejściu w życie przepisów.

Od kiedy będą obowiązywać wyższe kwoty zwolnienia w podatku od spadków i darowizn?

Zmiany wejdą w życie z dniem następującym po ogłoszeniu rozporządzenia w Dzienniku Ustaw.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów