0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wyższe kwoty zwolnienia w podatku od spadków i darowizn

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ministerstwo Finansów wprowadził wyższe kwoty zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. To już druga zmiana kwot wolnych w przeciągu ostatnich miesięcy. O ile zatem wzrosły limity zwolnień? Sprawdziliśmy!

Kwoty zwolnienia w podatku od spadków i darowizn do 1 lipca 2023

Pierwsza od lat podwyżka kwot wolnych od podatku została zapowiedziana jesienią 2022 roku, wówczas wyższe kwoty zwolnienia w podatku od spadków i darowizn obowiązywały od 13 października 2022 roku do 1 lipca 2023 roku.

Zgodnie z poprzednio obowiązującymi regulacjami nie podlegała opodatkowaniu darowizna, której kwota nie przekracza kwoty zwolnienia w podatku od spadków i darowizn w danej grupie podatkowej:

  • I grupa podatkowa (małżonek, zstępni (np. syn, córka, wnuki, prawnuki), wstępni (np. matka, ojciec, dziadkowie), pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha, teściowie) - 10 434 zł,
  • II grupa podatkowa (zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków) - 7 878 zł
  • III grupa podatkowa (pozostali aniżeli wyżej wymienieni) -  5 308 zł.

- powyżej wskazanych kwot obdarowany/ spadkobierca zobowiązany jest opłacić podatek od spadków i darowizn - dodatkowo limit obowiązuje w zakresie jednego darczyńcy i obejmuje 5 lat poprzedzających rok, w którym było ostatnie nabycie.

Warto również zwrócić uwadze, że w ramach I grupy podatkowej wyróżnia się grupę 0, do której należą:

  • małżonek,
  • zstępni,
  • wstępni,
  • rodzeństwo,
  • macocha/ ojczym

- gdzie otrzymana darowizna podlega zwolnieniu z podatku po przekroczeniu kwoty zwolnienia w podatku od spadku i darowizn, jeśli w terminie 6 miesięcy od nabycia darowizny/ spadku obdarowany zgłosi nabycie za pośrednictwem deklaracji SD-Z2.

O ile wzrosły kwoty zwolnienia w podatku od spadków i darowizn?

Sejm uchwalił przepisy, które wprowadziły od 1 lipca 2023 roku wyższe kwoty zwolnienia w podatku od spadków i darowizn, i tym samym kwoty zwolnienia uległy zmianie na następujące wartości:

Grupa podatkowa

Kwota nabycia od jednej osoby w okresie 5 lat

Kwota nabycia od kilku osób w okresie 5 lat

I grupa 

36 120 zł

108 360 zł

II grupa

27 090 zł

81 270 zł

III grupa

5 733 zł

28 665 zł

Stawki podatku od spadków i darowizn bez zmian

Stawki podatku od spadków i darowizn pozostają bez zmian, ich wartości prezentuje poniższa tabela.

 

Kwota nadwyżki

Kwota podatku

ponad

do

 

I grupa 

 

11 128 zł

3%

11 128 zł

22 256 zł

333,90 zł i 5% nadwyżki ponad 11 128 zł

22 256 zł

 

890,30 zł i 7% od nadwyżki ponad 22 256 zł

II grupa 

 

11 128 zł

7%

11 128 zł

22 256 zł

779 zł i 9% od nadwyżki ponad 11 128 zł

22 256 zł

 

1 780,60 zł i 12% nadwyżki ponad 22 256 zł

III grupa 

 

11 128 zł

12%

11 128 zł

22 256 zł

1 335,40 zł i 16% od nadwyżki ponad 11 128 zł

22 256 zł

 

3 115,90 zł i 20% od nadwyżki ponad 22 256 zł

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów