Poradnik Przedsiębiorcy

Metoda Lean w content marketingu - jak ją stosować?

Początki metodyki Lean to przełomowa decyzja Toyoty o optymalizacji procesu produkcyjnego w latach 90. Obecnie jednak kojarzona jest przede wszystkim ze start-upami, które potrzebują wsparcia finansowego. Powszechnie uważa się, że kluczem do sukcesu w tym podejściu jest stopniowe dostrajanie produktu dzięki kontaktom z użytkownikami. Czy metoda Lean znajdzie także swoje zastosowanie w content marketingu?

Pułapki content marketingu

Marketing treści nie zawsze przynosi oczekiwane rezultaty, a przede wszystkim nie od razu. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele ze względu na to, że content marketing z założenia jest jest nakierowany na natychmiastowy efekt. Jego celem jest przywiązanie użytkowników do marki czy produktu, a na szybki, jednorazowy skok statystyk w górę. Oznacza to, że aby móc wiarygodnie ocenić podjęte działania potrzebna jest cierpliwość.

Ponadto, według ekspertów, content marketing wymaga kompleksowej strategii, która powinna składać się z trafnie określonych i logicznych powiązań. W momencie, gdy coś idzie nie tak, jak należy, winna jest po prostu któraś składowa wcześniej wspomnianej strategii. Chcąc temu zaradzić, wystarczy jedynie precyzyjna korekta, która pomoże sprawie poprawić błędy bez wstrzymania działań.

Problem jednak pojawia się w momencie, gdy trzeba prawidłowo wskazać wadliwy komponent, co nie jest łatwe gdy fundamenty strategii nie zostały prawidłowo przygotowane. Poszukiwania oraz korekta niepoprawnego elementu nie przynoszą pożądanego skutku? Niestety może okazać się, że cały projekt wymaga zasadniczej przebudowy, dlatego, aby uniknąć niepotrzebnej rewolucji, warto zastosować metodę Lean.

Metoda Lean - jak uczyć się na błędach?

Metoda Lean wykorzystywana przy budowie start-upów często niestety nie jest owocem sukcesu, a licznych porażek. Można uznać ją raczej za drogę prób i błędów, lecz z pewnością nie jest to działanie na chybił trafił - cechą charakterystyczną Lean jest metodyczność oraz pragnienie empirycznej weryfikacji podejmowanych działań.

Aby innowacyjne przedsięwzięcia mogło odnieść sukces, ogromne znaczenie ma elastyczność w planowaniu oraz szybki kontakt z użytkownikami. W przypadku już wspominanych start-upów często zdarza się tak, że na pierwszym miejscu stawia się doskonalenie prototypu produktu, a nie udostępnienie go potencjalnym odbiorcom. Okazuje się jednak, że pokusa profesjonalizmu skutkuje nieproduktywnością.

Metoda Lean zakłada natomiast gotowość do uczenia się w oparciu o stawianie hipotez, a także ich eksperymentalne testowanie. Proces ten powinien być regularnie powtarzany, tak, by móc dążyć do doskonałości. Cały cykl, można w łatwy sposób zobrazować wykorzystując sprzężenie zwrotne.

Metoda Lean nie tylko dla start-upów

Podejście Lean może znaleźć zastosowanie nie tylko w przypadku początkujących przedsiębiorstw, ale również wszędzie tam, gdzie powstaje innowacyjny produkt bądź usługa narażona na ryzyko. Wykorzystanie metodyki Lean w przypadku content marketingu jest więc, jak najbardziej słuszne - marketing treści tworzy się w dynamicznie zmieniającym się środowisku, gdzie powstają nowe trendy i okoliczności.

Lean content marketing ma od początku zapisane w sobie ryzyko, dlatego rewizja strategii nie stanowi tutaj zagrożenia. Jednak pozwala na szybsze, wydajniejsze i bardziej efektywne reagowanie, w momencie, gdy konieczna jest modyfikacja zaplanowanych wcześniej działań.

Minimum viable product a metoda Lean

Minimum viable product (MVP) jest jednym z kluczowych pojęć w Lean. Oznacza to produkt o możliwie najmniejszej liczbie cech wystarczających do jego przetestowania z udziałem odbiorców. MVP w przypadku lean content marketingu jest po prostu treścią o minimalnej funkcjonalności, pozwalająca na zbadanie reakcji odbiorców.

Podczas tworzenia szczegółowej strategii działań, należałoby przeprowadzić mały eksperyment, na początku którego stawiamy konkretną hipotezę na temat związany z tematyką bądź branżą wokół której mają być tworzone treści, a następnie sprawdzamy jej poprawność. Jeżeli okaże się, że grupa docelowa wykaże zainteresowanie danym obszarem tematyczny, można kontynuować pracę, opierając się na coraz bardziej szczegółowych hipotezach i treściach. Natomiast, gdy będzie zupełnie przeciwnie, należy zmodyfikować założenia początkowe, nie tracąc tym samym ani czasu ani contentu. Głównie chodzi o to, aby każdorazowo wykorzystywać zasadę MVP, mając na uwadze fakt, że nakład pracy i środków potrzebnych do weryfikacji założeń nie powinien przekraczać zbędnego minimum.

Określenie kolejnych celów w lean content marketingu

Metoda Lean w content marketingu ma dwa założenia:

  1. Maksymalna efektywność działań i ograniczenie marnotrawstwa czasu oraz środków przeznaczonych na potrzeby tworzenia nowych treści,
  2. Regularna weryfikacja działań pod kątem zgodności z przyjętymi założeniami.

Niezwykle istotne jest dostosowywanie contentu do potrzeb czytelników oraz testowanie ich zaangażowania w celu weryfikacji, czy realizacja założonych celów zakończy się sukcesem, czy też wymaga modyfikacji.

W momencie, gdy rzeczywisty sytuacja odbiega od założeń, można w dowolnej chwili dokonać gruntownej zmiany przyjętej strategii i nakierować ją na odpowiedni tor. Metoda Lean z pewnością pomoże uniknąć rozczarowania i nerwów, gdy okaże się, że w połowie kampanii wyniki są zupełnie inne, niż zakładane.