Poradnik Przedsiębiorcy

Międzynarodowy transport towaru – najważniejsze informacje

Międzynarodowy transport towaru to dla przeciętnego człowieka przewiezienie określonych produktów poza granice kraju. Jednakże przedsiębiorca, będący czynnym podatnikiem VAT, powinien opierać się na nieco bardziej szczegółowej definicji – zgodnej z Ustawą o podatku od towarów i usług. Szczególnie, że międzynarodowy transport towarów najczęściej oznacza konieczność zastosowania specyficznej stawki VAT.

Czym jest transport międzynarodowy?

Przez wzgląd na fakt, że Polska jest członkiem Unii Europejskiej, wywóz towarów do innego państwa członkowskiego nie będzie uznany za transport międzynarodowy. W takim przypadku będziemy mieli natomiast do czynienia ze świadczeniem wewnątrzwspólnotowej usługi.

Natomiast aby ustalić, czym jest transport międzynarodowy, należałoby odnieść się do art. 83 ust. 3 pkt. 1 ustawy o VAT. Znajdująca się tam definicja wskazuje, że transport międzynarodowy to przewóz lub inny sposób przemieszczania towarów:

  • z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej,
  • z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium kraju,
  • z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju (tranzyt),
  • z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej lub z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju.

Uwaga!

Powyższa definicja odnosi się wyłącznie do transportu towarów. Transport osób został określony w art. 83 ust. 3 pkt. 2 ustawy:

Art. 83 ust. 3 pkt 2

“[Przez międzynarodowy transport] rozumie się przewóz lub inny sposób przemieszczania osób środkami transportu morskiego, lotniczego i kolejowego:

·         z miejsca wyjazdu na terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium kraju,

·         z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu na terytorium kraju,

·         z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium kraju, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju (tranzyt).”

Zgodnie z przepisami w ramach transportu międzynarodowego można wyróżnić dodatkowo pośrednictwo i spedycję międzynarodową, które są związane z usługami transportu towarów i osób. Natomiast nie będzie transportem taka czynność, w której miejsca nadania i przeznaczenia są wskazane na terytorium kraju, a przewóz poza jego granicami odbywa się w charakterze tranzytu.

Stawki VAT przy międzynarodowym transporcie towarów

Wskazany wcześniej art. 83 ustawy o VAT ma nie tylko charakter informacyjny w zakresie definiowania międzynarodowego transportu towarów – określa on bowiem takie operacje gospodarcze, co do których właściwą stawką VAT jest 0%.

Dla przedsiębiorcy świadczącego usługi międzynarodowego transportu towaru oznacza to, że wystawiając faktury w ramach takich usług ma prawo do zastosowania 0% stawki podatku. Niezwykle ważne jest przy tym, aby poprawnie ustalić charakter usługi transportowej – inaczej może okazać się, że zerowy podatek został zastosowany niewłaściwie. Warto pamiętać, że krajowy transport towarów wymaga opodatkowania stawką standardową 23%, natomiast transport wewnątrzunijny rozliczany będzie zasadniczo w kraju usługobiorcy – zgodnie z art. 28b ustawy.