0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Możesz sprawdzić czy kontrahent jest zarejestrowany do VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy od 2015 roku mają możliwość weryfikacji swoich kontrahentów pod kątem zarejestrowania do VAT. Jest to szczególnie istotna funkcja dla podatników sprzedających towary w ramach procedury odwrotnego obciążenia w VAT. Dowiedz się, jak sprawdzić, czy kontrahent jest zarejestrowany do VAT!

Portal Podatkowy - czy kontrahent jest zarejestrowany do VAT

Przedsiębiorcy mogą sprawdzić, czy ich nabywcy są czynnymi podatkami VAT. Wystarczy na  stronie portalu podatkowego Ministerstwa Finansów w odpowiednie pole wprowadzić identyfikator NIP kontrahenta.

czy kontrahent jest zarejestrowany do vat

Tym sposobem pytający otrzyma jeden z trzech dostępnych komunikatów:

  • Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT,
  • Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VATczynny,
  • Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony.

Dodatkowo na ekranie wyświetli się data dokonania weryfikacji. Jednakże nie można sprawdzić, od kiedy kontrahent jest zarejestrowany do VAT. Co ważne usługa umożliwia wydrukowanie otrzymanego komunikatu o statusie podmiotu w VAT na dany dzień dokonania sprawdzenia.

Usługa sprawdzania statusu VAT kontrahenta jest dostępna w ramach nowego kanału komunikacji administracji podatkowej z podatnikami.

Status kontrahenta a transakcje dokonywane w ramach procedury odwrotnego obciążenia

Usługa sprawdzania statusu kontrahenta skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców stosujących mechanizm odwrotnego obciążenia w stosunku do towarów wrażliwych (czyli wymienionych w załączniku 11 ustawy o VAT). Wynika to z faktu, że od 1 lipca 2015 roku została wprowadzona istotna zmiana w zakresie tej procedury. Na mocy nowelizacji przytoczonej ustawy można zastosować tę procedurę rozliczania VAT przez nabywcę, o ile jest czynnym podatnikiem VAT. Tym samym jego status można sprawdzić za pomocą systemu udostępnionego przez Ministerstwo Finansów.

Status kontrahenta a ulga za złe długi

Zgodnie z art. 89a ustawy o VAT przedsiębiorca może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona (nie została uregulowana przez kontrahenta w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu wykazanego na fakturze). Jednakże podatnik może skorzystać z ulgi za złe długi pod pewnymi warunkami. Kluczowe w tej sytuacji jest, aby nabywca na dzień złożenia deklaracji, w której wykazuje się ulgę był zarejestrowany jako czynny podatnik VAT niebędący w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji. Można to sprawdzić właśnie na stronie Ministerstwa Finansów.

Należy jednak pamiętać, że podatnicy nadal mogą korzystać jak do tej pory z weryfikacji statusu za pomocą zaświadczenia z urzędu skarbowego bądź telefonicznie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów