Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Odwrotne obciążenie w transakcjach krajowych

Nowelizacja Ustawy o podatku od towarów i usług z października 2013 roku wprowadziła szerszy katalog produktów, których sprzedaż objęta jest tzw. odwrotnym obciążeniem. Wśród podatników transakcje te w praktyce sprawiają wiele trudności dotyczących w szczególności prawidłowego rozliczenia podatku VAT. Kwestią, która odróżnia tradycyjną sprzedaż od tej objętej odwrotnym obciążeniem jest fakt, iż to nabywca jest zobowiązany do naliczania podatku VAT.

Zasady transakcji odwrotnego obciążenia

Co do zasady podatnicy dokonujący sprzedaży towarów wymienionych w załącznikach numer 11 i 13 ustawy o VAT powinni wystawiać faktury bez wykazanej stawki podatku. Dodatkowo na dokumencie musi się znaleźć adnotacja określająca, iż jest to transakcja objęta odwrotnym obciążeniem, gdzie to nabywca towarów zobowiązany jest do naliczenia podatku VAT.

Jednak aby zastosowanie odwrotnego obciążenia było możliwe, muszą zostać spełnione warunki określone w art. 17 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy:

  • sprzedawcą towarów jest podatnik, u którego sprzedaż nie jest zwolniona z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 (ze względu na wysokość obrotów do 200 tyś zł),
  • nabywcą jest czynny lub zwolniony podatnik VAT,
  • dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 (towary nie są wykorzystywane wyłącznie na cele działalności zwolnionej z podatku).

Jak wynika z art. 29a ust. 1, podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy. Zatem aby poprawnie rozliczyć omawianą transakcję, nabywca musi opodatkować kwotę wykazaną na fakturze otrzymanej od dostawcy.

Odwrotne obciążenie - rozliczenie podatku VAT

W 2013 roku przy transakcjach objętych obowiązkiem rozliczenia podatku od towarów i usług przez nabywcę opcjonalnym dokumentem, jaki podatnik mógł wystawić w celu udokumentowania zdarzenia była faktura wewnętrzna. Jednak wraz z początkiem 2014 roku jej definicja zniknęła całkowicie z obowiązujących przepisów. Co istotne, nie zastąpiono wspomnianej faktury innymi dokumentami. Umożliwia to zatem pewną dowolność w zastosowaniu odmiennych dowodów wewnętrznych.

Podatnik nie ma jednak obowiązku wystawiania dokumentu wewnętrznego, co oznacza, że może także obliczyć podatek na fakturze otrzymanej od dostawcy, a następnie ująć go bezpośrednio w rejestrach VAT.

Warto wspomnieć, że czynni podatnicy VAT mają prawo do odliczenia naliczonego podatku, jeżeli nabyte towary będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Co do zasady odliczenie jest możliwe w okresie, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy. Jednocześnie musi zostać spełniony warunek, iż podatnik uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu transakcji odwrotnego obciążenia w deklaracji podatkowej (VAT-7, VAT-7K, VAT-7D), w której jest on zobowiązany rozliczyć ten podatek.

Odwrotne obciążenie w praktyce

Z przyczyn praktycznych w celu prawidłowego rozliczenia odwrotnego obciążenia warto posiłkować się inteligentnymi systemami księgowymi. Jak prosto rozliczyć wydatek gdzie VAT rozlicza nabywca pokażemy na przykładzie interaktywnego systemu księgowości internetowej wfirma.pl.

  1. Wydatek należy wprowadzić, wypełniając podstawowe pola księgowe wymagane przez system,
  2. W kolejnym kroku zaznacza się kratkę - VAT nalicza nabywca,
  3. Zapisując ksiegowanie w systemie umieszczamy równolegle nabycie do rejestru sprzedaży VAT i zakupu.

I na tym koniec, system automatycznie poprawnie rozliczy całą operację księgową.

undefined