0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odliczenie VAT z faktury zaliczkowej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zgodnie z ogólną zasadą dotyczącą terminu odliczania podatku naliczonego, nabywca towarów i usług ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał fakturę albo dokument celny.

Podatnik może dokonać odliczenia podatku naliczonego z otrzymanej faktury w rozliczeniu za okres, w którym fakturę tę otrzymał bądź - zgodnie z art. 86 ust. 11 ustawy o VAT - w rozliczeniu za jeden z dwóch okresów następnych.

Kwotą podatku naliczonego podlegającego odliczeniu jest suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego u wystawcy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów