0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Metoda kasowa - faktura małego podatnika

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podczas dokonywania transakcji w ramach działalności gospodarczej może zdarzyć się, że przedsiębiorca otrzyma od kontrahenta fakturę, na której będzie widniała fraza “metoda kasowa”. Co to oznacza oraz jak należy rozliczać tego typu dokument?

Faktury z obowiązkową frazą “metoda kasowa” wystawiają mali podatnicy, którzy zdecydowali się właśnie na kasową metodę rozliczania. Są to tacy przedsiębiorcy, u których wartość sprzedaży wraz z kwotą podatku nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 1 200 000 euro. W 2013 r. wartość ta w złotówkach wynosi 4 922 000 zł. Na metodę kasową mogą się ponadto zdecydować podatnicy prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, będący agentami, zleceniobiorcami albo innymi osobami, które świadczą usługi o podobnym charakterze. W takim przypadku kwota prowizji lub wynagrodzenia za wykonane usługi nie może przekroczyć 45 000 euro.

Faktura od małego podatnika rozliczającego się metodą kasową w praktyce nie różni się od klasycznych faktur, z wyjątkiem wspomnianej frazy “metoda kasowa”. Jednakże należy wiedzieć, że tego typu dokumenty przyjmuje się nieco inaczej niż te otrzymane od podatników, rozliczających się metodą memoriałową.

Różnica polega tu na rozliczaniu naliczonego podatku VAT. Odliczenie tego podatku może nastąpić dopiero w momencie, kiedy podatnik ureguluje należność za konkretną fakturę. Analogicznie - jeśli suma została zapłacona wyłącznie w części, możliwe jest odliczenie tej części podatku VAT, która przypada na uregulowaną kwotę.

Podobnie, nieco inaczej w kwestii podatku VAT należnego rozlicza się sam mały podatnik, korzystający z metody kasowej. W tym przypadku przedsiębiorca także nie ma obowiązku odprowadzania podatku, aż do momentu, w którym nie otrzyma należności za wystawioną fakturę. Jedyny wyjątek stanowi tu sprzedaż na rzecz biernych podatników VAT - w takiej sytuacji mały podatnik musi w ciągu 180 dni rozliczyć podatek należny.

Jak więc widać, faktura “metoda kasowa” nie różni się w praktyce od klasycznych faktur. Nie sprawi ona też problemu przedsiębiorcy, który w terminie płaci wszystkie należności. Problem może pojawić się natomiast u nierzetelnego kontrahenta - warto wtedy pamiętać, że bez opłacenia faktury nie ma możliwości rozliczenia podatku VAT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów