0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nowy prefiks dla Irlandii Północnej - co to oznacza dla podatników?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od 1 lutego 2020 roku Wielka Brytania nie jest już członkiem UE. Okres przejściowy kończy się 31 grudnia 2020 roku, po czym przepisy dotyczące rozliczenia podatku VAT w UE nie będą miały zastosowania – jak to miało miejsce dotychczas. W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z UE wprowadzony został nowy prefiks dla Irlandii Północnej.

Nowy prefiks dla Irlandii Północnej – od kiedy?

Od 1 stycznia 2021 roku przepisy dotyczące rozliczenia podatku VAT w transakcjach z Wielką Brytanią ulegną zmianie, natomiast na podstawie szczególnych przepisów (Protokół w sprawie Irlandii / Irlandii Północnej, Dz.U. C 384 I z 12 listopada 2019 roku, s. 92, stanowiący integralną część umowy o wystąpieniu po okresie przejściowym), które dotyczą Irlandii i Irlandii Północnej, w dalszym ciągu Irlandia Północna podlegać będzie rozliczeniu podatku VAT, jakie obowiązuje w UE w przypadku transakcji towarowej.

Rozwiązanie to pozwoli uniknąć granicy celnej pomiędzy Irlandią a Irlandią Północną, w związku z czym dostawa towarów traktowana będzie jako transakcja pomiędzy kontrahentami z UE, czyli wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Natomiast w przypadku usług zarówno Irlandia Północna, jak i Wielka Brytania traktowane będą jako kraje spoza UE.

Aby powyższe działania były wykazywane prawidłowo, istotną kwestią jest właściwa identyfikacja podatników dokonujących w Irlandii Północnej wewnątrzwspólnotowych dostaw i nabyć towarów. W związku z powyższym od 1 stycznia 2021 roku podatnicy Irlandii Północnej będą się identyfikować odrębnym numerem identyfikacyjnym VAT różniącym się od VAT-UE brytyjskich kontrahentów.

Jak stwierdza Rada UE w motywie 5 i 6 ww. dyrektywy:

„W Irlandii Północnej należy zatem wprowadzić odrębne numery identyfikacyjne VAT zawierające indywidualny prefiks, aby dokonać rozróżnienia między podatnikami i osobami prawnymi niebędącymi podatnikami, których transakcje w zakresie towarów znajdujących się w Irlandii Północnej podlegają przepisom Unii dotyczącym VAT, a osobami dokonującymi innych transakcji, w odniesieniu do których są one zidentyfikowane do celów VAT w Zjednoczonym Królestwie.

Prefiksy numerów identyfikacyjnych VAT w Unii oparte są z reguły na kodzie ISO – 3166 alpha 2 umożliwiającym identyfikację państwa członkowskiego, które go nadało. Irlandia Północna nie ma w tym systemie indywidualnego kodu, ale ISO przewiduje możliwość stosowania kodów X dla terytoriów, które nie posiadają indywidualnego kodu. W związku z tym dla Irlandii Północnej należy zaproponować kod XI”.

Należy zatem przyjąć, że od 1 stycznia 2021 roku podatnicy Irlandii Północnej posługiwać się będą nowym prefiksem VAT-UE w przypadku transakcji towarowych, jakim jest kod XI. Prefiks ten spowoduje zwiększoną czujność w przypadku rozróżnienia transakcji towarowych pomiędzy tymi, które dotyczą usług.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów