0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

JPK_V7 w firmie budowlanej - nowa ewidencja podatku VAT!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Firmy budowlane to jedna z najszybszych rozwijających się branż w naszej gospodarce. W budownictwie działają zarówno duże, jak i małe podmioty. Duże zazwyczaj poza budową obiektów dokonują również ich sprzedaży. Natomiast mniejsze działają zazwyczaj jako podwykonawcy lub wykonują drobne prace remontowo-budowlane dla osób fizycznych. Powyższą branżę w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług również czekają duże zmiany. Jakie zmiany wprowadza JPK_V7 w firmie budowlanej? Sprawdź!

JPK_V7 w firmie budowlanej - ewidencja kodem GTU

Na wstępie należy przypomnieć, że gdy towar lub usługa będą należeć do jednej z tych trzynastu grup, podatnik prowadzący działalność budowlaną będzie obowiązany do oznaczenia ich właściwym kodem GTU w JPK_V7M lub JPK_V7K.

Przykład 1.

Firma budowlana buduje bloki na rzecz dewelopera. W październiku rozpoczęła budowę dużego osiedla mieszkaniowego w Kaliszu. Czy sprzedawane usługi winny być oznaczone w ewidencji kodem GTU? 

Ustawodawca wymienił w rozporządzeniu GTU trzy rodzaje usług:

  • świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych;
  • świadczenie usług o charakterze niematerialnym;
  • świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej.

Tym samym usługi budowlane wykonane na rzecz dewelopera nie powinny być oznaczone kodem GTU, ponieważ nie znajdują się w wyżej wymienionym katalogu usług.

Przykład 2.

Firma budowlana buduje osiedle domków jednorodzinnych. Po ukończeniu budowy będzie sprzedawać ukończone domy. Czy musi oznaczać w prowadzonej ewidencji faktury dotyczące sprzedaży kodem GTU?

W tym przypadku przedmiotem świadczenia nie jest usługa budowlana sprzedaży domów (dostawa towarów). Pod pozycją GTU 10 znajduje się dostawa budynków i budowli. Tym samym sprzedaż domów przez firmę budowlaną podlega oznaczeniu kodem GTU. W tym przypadku bowiem dochodzi do dostawy towaru, a nie świadczenia usługi.

Przykład 3.

Firma budowlana buduje halę, którą zamierza sprzedać. Czy w tym przypadku musi oznaczać faktury dotyczące sprzedaży kodem GTU w prowadzonej ewidencji? 

Tak, bowiem również i w tym przypadku dochodzi do sprzedaży budynku. Fakturę sprzedaży należy więc oznaczyć kodem GTU 10.

MPP a nowy JPK_VAT w firmie budowlanej 

Na wstępie należy przypomnieć, że większość firm zajmujących się działalnością budowlaną od 1 listopada 2019 r. stosuje obowiązkowy MPP. Obowiązek ten dotyczy tylko transakcji spełniających kryteria z art. 108a ust. 1a ustawy o VAT. W związku z powyższym przedsiębiorstwa budowlane w nowym JPK_VAT będą obowiązane do oznaczania tych transakcji. Ustawodawca zobowiązał do oznaczania w prowadzonej ewidencji powyższych transakcji oznaczeniem MPP. Co ważne, powyższe oznaczenie dotyczy zarówno podmiotów dokonujących sprzedaży, jak i kupujących usługi lub wyroby, które podlegają obowiązkowemu MPP.

Przykład 4.

Firma budowlana z Kalisza przeprowadziła usługę remontową. Polegała ona na wykonaniu instalacji elektrycznej. Łączna wartość faktury przekracza 30 000 zł brutto. Czy w takiej sytuacji należy ją oznaczyć MPP w nowej ewidencji JPK_VAT?

Tak, podatnik w tym przypadku musi oznaczać fakturę jako MPP w nowej ewidencji JPK_VAT. Co ważne, powyższa usługa podlega obowiązkowemu MPP. 

JPK_V7 w firmie budowlanej a kasa fiskalna

W firmie budowlanej kasa rejestrująca nie jest obowiązkowa. Jednak biorąc pod uwagę wysokość zwolnienia z kas (obecnie 20 000 zł rocznie), wielu przedsiębiorców musi ją stosować. Zgodnie z nowym JPK_VAT raporty miesięczne z kasy rejestrującej należy oznaczać symbolem „RO”.

Przykład 5.

Firma budowlana wykonała remont w mieszkaniu osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższa usługa została zewidencjonowana na kasie fiskalnej oraz ujęta w raporcie miesięcznym. Jak podatnik powinien oznaczyć powyższy raport fiskalny w nowym JPK_VAT?

W tym przypadku, jak już wyżej wykazaliśmy, raport miesięczny powinien być oznaczony jako „RO”. 

Faktury do paragonów w firmie budowlanej

Podatnicy będący osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej często żądają faktur do wcześniej wystawionych paragonów fiskalnych. Powyższe spowodowane jest możliwością skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej. 

Przykład 6.

Firma budowlana wykonała instalację fotowoltaiczną na budynku mieszkalnym osoby fizycznej. Osoba fizyczna po otrzymaniu paragonu zażądała wystawienia faktury, ponieważ chce skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Czy powyższą fakturę będzie trzeba w szczególny sposób oznaczać w ewidencji JPK_VAT?

W tym przypadku fakturę wystawioną na rzecz osoby fizycznej podatnik winien oznaczyć w prowadzonej ewidencji JPK_VAT jako FP.

Podsumowując, w firmie budowlanej, gdy podatnik dokonuje dostawy budynków, budowli czy gruntów, musi zastosować obowiązkowo kod GTU 10. Świadczone usługi budowlane nie podlegają oznaczeniom GTU.

W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorstwa budowlane ewidencji za pomocą kas rejestrujących należy miesięczne raporty fiskalne oznaczać w nowym JPK_VAT jako RO.

W przypadku wystawionej faktury do paragonu na rzecz osoby fizycznej należy oznaczyć FP w prowadzonej ewidencji JPK_VAT.

Ponadto firmy budowlane są obowiązane do oznaczania niektórych faktur jako MPP w prowadzonej ewidencji JPK_VAT.

Podstawa prawna

§ 10 pkt 3, § 4 pkt 13, § 5 pkt 1, 3 Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów