0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Obowiązkowe ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania zawodu

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzę indywidualną praktykę lekarską. Wykupiłam ubezpieczenie OC lekarza. Czy taki wydatek mogę uznać za koszty uzyskania przychodu?

Maria, Warszawa

  

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za koszty uzyskania przychodu uznaje się koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania czy zabezpieczenia źródła tych przychodów (z wyłączeniem kosztów zawartych w art. 23). W spisie wydatków, które nie mogą być uznane za koszt podatkowy ustawodawca nie wymienia składek na obowiązkowe ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania zawodu.

Skoro prowadzi Pani indywidualną praktykę lekarską wykupienie ubezpieczenia OC było Pani obowiązkiem i z całą pewnością służy zabezpieczeniu/zachowaniu źródła przychodu. W związku z tym wydatek na zakup polisy może stanowić koszt uzyskania przychodu w dacie jego poniesienia.

Poza lekarzami prowadzącymi indywidualną lub specjalistyczną praktykę lekarską obowiązkowi ubezpieczenia OC z tytułu wykonywanego zawodu podlegają także:

  • doradcy podatkowi,

  • osoby wykonujące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,

  • rzeczoznawcy majątkowi,

  • notariusze,

  • zarządcy nieruchomości,

  • architekci oraz inżynierowie budownictwa.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów