0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odliczenie VAT od paliwa do samochodu osobowego po 1 lipca 2015

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od 1 lipca nastąpi długo oczekiwana zmiana w sposobie odliczenia VAT od samochodów osobowych w użytku mieszanym. Będzie możliwe 50% odliczenie VAT od paliwa, ale jedynie od zakupów dokonanych po 30 czerwca. Co natomiast z duplikatami i fakturami wystawionymi po 1 lipca, a dotyczącymi wcześniejszego nabycia paliwa? Przeczytaj poniższy artykuł, by nie wpaść w pułapkę!

Odliczenie VAT od paliwa do samochodu osobowego do 30 czerwca

Przypomnijmy, że zgodnie z przepisami ustawy o VAT, od 1 kwietnia 2014 roku zostało ograniczone odliczenie VAT od paliwa silnikowego, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu:

  1. samochodów osobowych;

  2. innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:

a) 1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,

b) 2 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,

c) 3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg.

W powyższych przypadkach ustawodawca wprowadził zakaz odliczenia VATod paliwa aż do 30 czerwca 2015 r., jeśli pojazd nie był używany jedynie w działalności gospodarczej. Użytkowanie tylko dla celów firmowych trzeba udowodnić m.in. bardzo szczegółowo prowadzoną ewidencją przebiegu pojazdu, która zgadza się ze stanami licznika. Od samego nabycia pojazdu jak i pozostałych wydatków eksploatacyjnych przepisy zezwalają na odliczenie 50% VAT.

Odliczenie VAT od paliwa po 1 lipca 2015

Data 1 lipca 2015 r. jest długo wyczekiwana przez rzeszę przedsiębiorców, którzy w swoich firmach użytkują samochody osobowe. Pojazdy z możliwością ich wykorzystania prywatnego (lub używane tylko w działalności, ale przedsiębiorcy nie mieli czasu na prowadzenie żmudnej kilometrówki), będą mogły korzystać z odliczenia 50% VAT od wszystkich wydatków, łącznie z paliwem. Korzystna zmiana dotyczy również nabycia paliwa do motocykli, ich właściciele również będą uprawnieni do odliczenia 50% podatku VAT.

Odliczenie VAT od paliwa - zakup z czerwca a faktura z lipca

Okazuje się, że jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach. Przepis brzmi następująco: “Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika do dnia 30 czerwca 2015 r. paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu (...)”. Oznacza to, że nie jest istotna data wystawienia faktury, tylko to czy zakup nastąpił przed czy po 30 czerwca.

Faktura wystawiona do końca czerwca 2015, która wpłynęła dopiero w lipcu czy w kolejnych miesiącach lub wystawiona została w lipcu i dokumentuje zakup dokonany przed 1 lipca - nie będzie uprawniać do odliczenia 50% VAT. W stosunku do tego dokumentu należy zastosować przepisy jakie obowiązują do końca czerwca 2015 przy samochodach osobowych czy motocyklach w użytku mieszanym. Zatem odliczenie VAT od paliwa nie przysługuje.

Duplikat faktury a odliczenie VAT od paliwa

W przypadku otrzymania po 1 lipca duplikatu faktury za zakup paliwa do auta osobowego w użytku mieszanym, również trzeba się odnieść do daty sprzedaży. Jeśli zakup miał miejsce do 30 czerwca 2015 r., wówczas jak zostało wyżej wspomniane, odliczenie VAT od paliwa nie może zostać dokonane.

Przy księgowaniu faktur za zakup paliwa do auta osobowego użytkowanego w celach mieszanych, a więc częściowo prywatnie, należy zwróć uwagę nie tylko na datę wystawienia dokumentu, ale przede wszystkim na datę dokonania dostawy (sprzedaży). Jeśli zakup miał miejsce do 30 czerwca 2015 r,. to nie ma znaczenia data wystawienia lub otrzymania faktury po 1 lipca. W takim przypadku obowiązywać będą przepisy przejściowe zabraniające całkowicie odliczenia VAT. W przypadku przedsiębiorców prowadzących księgę przychodów i rozchodów kwota brutto zakupu będzie stanowić koszt.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów