0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kiedy zaliczka nie rodzi obowiązku podatkowego na gruncie VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zaliczka - ogólne zasady rozliczania

Wielu przedsiębiorców ma problem z poprawnym rozliczeniem zaliczki otrzymanej na poczet przyszłej sprzedaży. Co do zasady przyjęta zaliczka zobowiązuje do rozliczenia VAT z tytułu jej otrzymania, ale nie stanowi przychodu, który należy rozliczyć względem podatku dochodowego. Na tym etapie powoduje jedynie konieczność wystawienia faktury zaliczkowej i podlega wpisowi wyłącznie do rejestru VAT sprzedaży.

Sytuacja wygląda nieco inaczej, jeżeli zaliczka opiewa na 100% wartości zamówienia. Wówczas jeżeli zostanie określona jako kompletna sprzedaż (zapłata), a nie zaliczka - podlega rozliczeniu jak standardowa faktura.

Uwaga!

Faktury zaliczkowej nie można wystawić wcześniej niż 30 dni przed wykonaniem dostawy lub usługi.

Brak obowiązku podatkowego

Wyjątkowo, w przypadku pewnych typów czynności zaliczka nie powoduje konieczności opodatkowania a co za tym idzie - udokumentowania jej fakturą. Opisuje je artykuł 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT i są to:

  • dostawa energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,

  • usługi:

  • telekomunikacyjne i radiokomunikacyjne,

  • wymienione w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy,

  • najmu, dzierżawy, leasingu lub usługi o podobnym charakterze,

  • ochrona osób oraz usługi ochrony, dozoru i przechowywania mienia,

  • stałej obsługi prawnej i biurowej,

  • dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego.

Uwaga!

Wyjątek ten nie dotyczy wymienionych usług z zastosowaniem art. 28b ustawy o VAT, czyli importu usług.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów