0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odroczenie obniżenia stawek VAT - projekt ustawy Rządu!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zgodnie z założeniami Ministra Finansów w 2021 roku miało nastąpić obniżenie stawek podatku VAT 23% i 8%. Natomiast ze względu na panującą epidemie koronawirusa Rada Ministrów 26 sierpnia 2020 roku przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19, który zakłada odroczenie obniżenia stawek VAT do 22% i 7%.

Odroczenie obniżenia stawek VAT w 2021 roku

Jak podaje CIR oraz Minister Finansów w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19, obniżenie stawek podatku VAT zostaje odroczone ze względu na pandemię koronawirusa.

Jak podkreśla Minister Finansów Tadeusz Kościński: „W celu zminimalizowania skutków pandemii, niezwykle istotne jest podejmowanie szybkich i adekwatnych działań. I my takie działania podejmujemy, czego dowodem są dotychczas zaproponowane przez resort finansów rozwiązania, jak i nasza najnowsza ustawa”.

Ponadto w projekcie ustawy należy zwrócić uwagę na to, że obniżenie stawek VAT do 22% i 7% nastąpi w roku następującym po roku, w którym łącznie zostaną spełnione dwa warunki.

Powrót do niższych stawek VAT nastąpi w roku następującym po roku, w którym jednocześnie:

  • będzie stosowana stabilizująca reguła wydatkowa,
  • osiągnięte zostaną następujące wartości wskaźników:
    - relacja państwowego długu publicznego netto do produktu krajowego brutto nie większa niż 43%
    - oraz suma corocznych różnic pomiędzy wartością relacji wyniku nominalnego do produktu krajowego brutto oraz poziomem średniookresowego celu budżetowego nie mniejsza niż -6%.

Oznacza to, że obniżenie stawki podatku od towarów i usług będzie związane z długotrwałym dobrym stanem budżetu, co jest spowodowane tym, że głównym źródłem dochodów skarbu państwa są wpływy z podatku VAT.

Odnosząc się do powyższego, Ministerstwo Finansów podkreśla, że w związku z panującą epidemią COVID-19 warunki te nie zostały spełnione, w związku z czym nie ma podstaw do obniżenia stawek podatku VAT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów