Poradnik Przedsiębiorcy

Oświadczenie o wyborze opodatkowania całości przychodów z najmu przez jednego z małżonków z omówieniem

Mający wspólność majątkową małżonkowie, którzy wynajmują prywatnie nieruchomość, dochody z tego tytułu powinni rozliczać oddzielnie. Jednak ustawodawca dał możliwość rozliczenia przychodów przez jedno z małżonków, ale jedynie w sytuacji, gdy złożą oni w urzędzie oświadczenie o wyborze opodatkowania całości przychodów z najmu przez jednego z małżonków.

Przychód małżonków z najmu rozliczany proporcją - zasada ogólna

Zgodnie z artykułem 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku najmu nieruchomości wspólnej przez małżonków, posiadających wspólność majątkową, osiągane przez nich przychody należy rozdzielić proporcjonalnie. Powoduje to konieczność odrębnego ich opodatkowania i uiszczenia podlegającego wpłacie na rzecz urzędu skarbowego podatku. W praktyce oznacza to konieczność dokonania dwóch przelewów, a na koniec roku podatkowego złożenia dwóch zeznań rocznych (wyjątek: wspólne rozliczenie roczne małżonków przy zasadach ogólnych). Podobnie sytuacja wygląda na gruncie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

 

Art. 8 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1. Przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) (...).

3. Zasady, o których mowa w ust. 1 i 2, mają również zastosowanie do małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa, osiągających ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 przychody ze wspólnej własności, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy, (...).

 

Art. 12 Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym

(...)

5. Przychody z udziału w spółce w odniesieniu do każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku. W razie braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe.

6. Zasada, o której mowa w ust. 5, ma również zastosowanie do małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa, osiągających przychody, o których mowa w art. 6 ust. 1a,(...)

 

Wybór opodatkowania całości przychodów z najmu przez jednego z małżonków

Osiągając przychód z najmu wspólnej nieruchomości, każde z małżonków musi wyliczyć i odprowadzić podatek należny od swojej części (swojego udziału w nieruchomości). Jednak przepisy umożliwiają im podjęcie decyzji o tym, aby przychód z najmu rozliczało jedno z nich. Aby było to możliwe, konieczne jest złożenie oświadczenia o opodatkowaniu całości przychodów przez jednego z nich.

 

Art. 8 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1. Przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) (...).

3. Zasady, o których mowa w ust. 1 i 2, mają również zastosowanie do małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa, osiągających ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 przychody ze wspólnej własności, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy, chyba że złożą pisemne oświadczenie o opodatkowaniu całości dochodu osiągniętego z tego źródła przez jednego z nich.

 

Art. 12 Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym

(...)

5. Przychody z udziału w spółce w odniesieniu do każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku. W razie braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe.

6. Zasada, o której mowa w ust. 5, ma również zastosowanie do małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa, osiągających przychody, o których mowa w art. 6 ust. 1a, chyba że złożą pisemne oświadczenie o opodatkowaniu całości dochodu osiągniętego z tego źródła przez jednego z nich.

Do pobrania:

pdf
Oświadczenie o wyborze opodatkowania całości przychodów z na(...).pdf druk do ręcznego wypełnienia
docx
Oświadczenie o wyborze opodatkowania całości przychodów z na(...).docx edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie