0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Paragon z NIP jako faktura - gdzie znaleźć numer paragonu?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Aktualnie obowiązują przepisy zabraniające wystawienia faktury na rzecz firmy na podstawie paragonu, który nie zawiera numeru NIP. Paragon z NIP zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów może być traktowany na równi z fakturą uproszczoną jeżeli jego wartość jest mniejsza bądź równa 450 zł lub 100 euro - brutto. W trakcie księgowania paragonów z NIP pojawił się problem, jaki numer przyjąć przy jego księgowaniu. Podpowiadamy zatem gdzie można znaleźć numer paragonu!

Paragon z NIP - gdzie znajdę jego numer?

W zależności od kasy fiskalnej numer paragonu drukuje się w różnym miejscu. Natomiast z praktyki księgowej wynikało, że numer paragonu znajduje się w prawym górnym rogu zaraz obok daty wystawienia paragonu. Natomiast w związku ze zmianą wykładni prawa i faktem, że od paragonu z NIP (który spełnia warunki dla faktury uproszczonej) można odliczyć podatek VAT pojawiła się wątpliwość czy numer ten jest prawidłowy. Skierowaliśmy zapytanie do sprzedawcy stosującego kasę rejestrującą i ten wskazał, że numer paragonu fiskalnego znajduje się w lewym dolnym rogu paragonu (jest to numer dla celów raportu dobowego), a numer wskazany w prawym górnym rogu to kolejny numer wydruku. Potwierdzeniem tego jest również zaciągnięcie tego samego numeru na wystawionej do paragonu fakturze.

paragon z nip

W związku z czym zalecamy, w przypadku wątpliwości co do numeru paragonu zgłosić się do wystawcy, aby ten wskazał konkretnie gdzie numer się znajduje.

Warto wskazać, że zgodnie z § 25 ust.1 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących oraz powielanym stanowiskiem w interpretacjach podatkowych (np. interpretacja z 3 stycznia 2020 r., nr 0112-KDIL2-2.4012.523.2019.2.MŁ), NIP nabywcy powinien się znajdować zawsze wyłącznie w części fiskalnej dokumentu (paragonu) po numerze kasy i kasjera oraz przed logo i numerem unikatowym.

Jak zaksięgować paragon z NIP w KPiR?

W systemie wFirma.pl paragon z NIP który traktowany jest jak faktura uproszczona księguje się poprzez zakładkę: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT a następnie wybrać rodzaj wydatku.

paragon z nip

Tak zaksięgowany wydatek zostanie ujęty jako koszt w KPiR oraz w rejestrze VAT zakupów (w przypadku czynnych podatników VAT).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów