Poradnik Przedsiębiorcy

Faktury bez numeru NIP dla klientów prywatnych

Korzystam ze zwolnienia z kasy fiskalnej. Czy w przypadku rozliczeń z osobami indywidualnymi/prywatnymi możliwe jest wystawianie faktury bez numeru NIP klienta?

Jan, Polkowice

 

Informacje jakie powinny się znajdować na fakturze określa art. 106e ust. 1 ustawy o VAT. Wśród nich znajduje się numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku.

Zgodnie ze wspomnianymi przepisami uznaje się, że faktury powinny zawierać, między innymi, numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej. Wspomnianym numerem jest w przypadku polskich podatników NIP. Uznać przy tym należy, że podawanie NIPu na fakturze jest konieczne tylko w przypadkach, gdy nabywca jest zidentyfikowany dla podatku VAT w Polsce (jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony) i nabywając towary lub usługi działa w charakterze takiego podatnika.

Jeżeli natomiast rozliczenie dokonywane jest z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, nie musi ona posiadać numeru NIP. Nie ma również obowiązku podawania numeru PESEL. Wówczas wystawienie faktury bez numeru NIP będzie prawidłowe, jeżeli zostaną zawarte inne informacje, jak dane osobowe oraz adres, które pozwolą na identyfikację nabywcy.