Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Faktura bez podania numeru NIP klienta prywatnego

Czy w przypadku rozliczeń się z osobami indywidualnymi/prywatnymi możliwe jest wystawianie faktur VAT bez podania numeru NIP klienta?

Jan, Polkowice

 

Na mocy § 7 ust. 1 Rozp. MF z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania  oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług  faktura na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności nie musi zawierać numeru NIP. W przypadku więc wystawiania faktur na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności numer NIP w danych identyfikacyjnych nabywcy można pominąć.