0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Faktura bez podania numeru NIP dla klientów prywatnych

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Korzystam ze zwolnienia z kasy fiskalnej. Czy w przypadku rozliczeń z osobami indywidualnymi/prywatnymi faktura bez podania numeru NIP klienta może być dowodem sprzedaży?

Jan, Polkowice

 

Informacje jakie powinny się znajdować na fakturze określa art. 106e ust. 1 ustawy o VAT. Wśród nich znajduje się numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku.

Zgodnie ze wspomnianymi przepisami uznaje się, że faktury powinny zawierać, między innymi, numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej. Wspomnianym numerem jest w przypadku polskich podatników NIP. Uznać przy tym należy, że podawanie NIP-u na fakturze jest konieczne tylko w przypadkach, gdy nabywca jest zidentyfikowany dla podatku VAT w Polsce (jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony) i nabywając towary lub usługi działa w charakterze takiego podatnika.

Jeżeli natomiast rozliczenie dokonywane jest z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, nie musi ona posiadać numeru NIP. Nie ma również obowiązku podawania numeru PESEL. Wówczas wystawienie faktury bez numeru NIP będzie prawidłowe, jeżeli zostaną zawarte inne informacje, jak dane osobowe oraz adres, które pozwolą na identyfikację nabywcy.

Faktura bez podania numeru NIP dla klientów prywatnych - kiedy można ją wystawić?

Faktura na rzecz osoby prywatnej wymagana jest w dwóch przypadkach. Pierwsza występuje, gdy podatnik korzysta ze zwolnienia z kasy fiskalnej i każdą sprzedaż dokumentuje fakturą przychodową. Taka faktura wymagana jest również w przypadku, gdy klient zażąda wystawienia faktury w ciągu 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiła dostawa towaru, wykonanie usługi bądź otrzymano całość lub część zapłaty. Po tym terminie wystawienie takiej faktury jest dobrowolne i zależy od sprzedawcy.

Jeśli klient zgłosi żądanie wystawienia faktury w ciągu 3 miesięcy, przedsiębiorca powinien wystawić fakturę w terminie:

  • nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę - jeżeli żądanie wystawienia faktury zgłoszono do końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę,

  • nie później niż 15. dnia od dnia zgłoszenia żądania - jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone po upływie miesiąca, o którym mowa w poprzednim punkcie.

W przypadku gdy podatnik nie zdecyduje się na wystawienie faktury to mimo to powinien udokumentować sprzedaż. W tym celu może skorzystać z ewidencji sprzedaży bezrachunkowej, którą prowadzi się w formie ewidencji dziennej, gdzie należy umieścić każdą nieudokumentowaną fakturą sprzedaż na rzecz osoby prywatnej. Wzór takiej ewidencji można pobrać z naszego artykułu: Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej - wzór z omówieniem.

W sytuacji gdy podatnik nie korzysta ze zwolnienia z kasy fiskalnej a klient zwrócił się z żądaniem wystawienia faktury do paragonu, przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT ma obowiązek oznaczyć taka fakturę kodem FP w części ewidencyjnej pliku JPK_V7 co zostało szczegółowo omówione w artykule: Faktura do paragonu w JPK

Faktura na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności w systemie wFirma.pl

W celu wystawienia faktury dla osoby fizycznej w systemie wFirma.pl należy przejść do zakładki: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ. W wyświetlonym oknie należy uzupełnić wymagane dane zgodnie z dokonaną sprzedażą. W polu dotyczącym kontrahenta w opcji NIP należy wybrać BRAK.

faktura bez podania numeru nip

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów