0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Powołanie do wojska a wypowiedzenie umowy - czy jest możliwe?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Pracownik był zatrudniony w ramach umowy o pracę na czas określony od 2 stycznia 2019 r. 8 lutego 2019 r. wręczono mu wypowiedzenie i wysłano na urlop wypoczynkowy. Okres wypowiedzenia miał upłynąć 23 lutego 2019 r. 12 stycznia 2019 r. przyniósł on kartę powołania do służby wojskowej. Czy powołanie do wojska chroni pracownika przed zwolnieniem?

 

Sebastian, Poznań

 

Zgodnie z przepisami powołanie do wojska chroni pracownika przed zwolnieniem. Okres ochronny trwa od momentu otrzymania karty powołania do służby wojskowej do dnia jej zakończenia. Dotyczy to służby przygotowawczej oraz czynnej. Ochrona ta dotyczy wszystkich rodzajów umowy o pracę. Wypowiedzenie staje się natomiast bezskuteczne nawet w sytuacji, gdy pracodawca wypowiedział pracownikowi umowę, a kartę powołania do służby dostarczono dopiero w okresie wypowiedzenia. Jednak w okresie ochronnym rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić na wyraźne żądanie pracownika. 

Ochrona nie obowiązuje także, gdy:

  • wypowiedzenie spowodowane jest ogłoszeniem upadłości lub likwidacji firmy,

  • zwolnienie pracownika nastąpiło w trybie dyscyplinarnym,

  • powołanie do wojska dotyczy jednodniowych ćwiczeń w ramach czynnej służby wojskowej.

Warto także pamiętać, że pracownikowi zatrudnionemu na okres próbny, który otrzymał powołanie do wojska, umowa automatycznie przekształca się na umowę na czas nieokreślony, w przypadku gdy okres próbny kończy się po powołaniu do służby wojskowej. Zasada ta nie ma zastosowania w przypadku umowy o pracę na czas określony lub wykonywania określonej pracy, które ulegają rozwiązaniu po upływie wskazanego w nich czasu. Reguła ta także nie obowiązuje w sytuacji powołania do jednodniowych ćwiczeń w ramach czynnej służby.

Po zakończeniu służby wojskowej pracownik może domagać się od pracodawcy zatrudnienia go na poprzednio zajmowanym stanowisku lub na stanowisku równorzędnym. Jednak pracownik ma na zgłoszenie się do pracodawcy 30 dni od dnia zwolnienia ze służby. Po tym okresie stosunek pracy wygasa, chyba że nie zgłosił się on ze względu na zdarzenia i okoliczności, które były niezależne od niego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów