0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Prawa i obowiązki przedsiębiorcy na karcie podatkowej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Co to jest karta podatkowa

Najprostszą formą opodatkowania działalności gospodarczej jest obecnie karta podatkowa. Forma ta dostępna jest wyłącznie dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zarówno indywidualnie jak i w ramach spółki cywilnej osób fizycznych, ale niestety nie dla wszystkich. Możliwość rozliczania się na karcie związana jest przede wszystkim z rodzajem wykonywanej działalności oraz uwarunkowaniami związanymi między innymi z miejscem jej prowadzenia itp. Ściśle określona grupa podatników, którym przysługuje prawo do rozliczania się za pomocą karty podatkowej, nie musi prowadzić księgowości jak w przypadku innych form opodatkowania. Nie oznacza to jednak, że podatnicy Ci nie mają żadnych obowiązków.

Czego nie muszą przedsiębiorcy na karcie podatkowej

Osoby fizyczne rozliczające się na karcie podatkowej nie muszą:

 • prowadzić ksiąg podatkowych,
 • składać rocznego zeznania o dochodach,
 • wpłacać zaliczek na podatek dochodowy.

Mogą natomiast:

 • obniżyć podatek wynikający z decyzji o kwotę zapłaconych w danym roku podatkowym składek na ubezpieczenie zdrowotne, w wysokości 7,75% podstawy wymiaru składek.

Do czego w takim razie zobowiązani są ci podatnicy w zamian za tak duże ułatwienia? Poza opłacaniem odgórnie ustalonej stałej kwoty podatku, mają oni szereg obowiązków z których muszą się wywiązać oraz ograniczeń do których muszą się dostosować.

Obowiązki i ograniczenia dla podatników rozliczających się za pomocą karty podatkowej

“Kartowicze” zobowiązani są:

 1. wystawiać na żądanie klienta rachunki i faktury potwierdzające sprzedaż towarów czy wyrobów bądź wykonanie usług,
 2. przechowywać kopie dokumentów potwierdzające sprzedaż w kolejności zgodnej z numeracją i chronologią przez okres 5 lat podatkowych,  licząc od końca roku, w którym wystawiono rachunek lub fakturę
 3. do dnia 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym złożyć deklarację PIT-16A o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego,
 4. prowadzić ewidencję pracowników oraz indywidualne (imienne) karty przychodów dla każdego pracownika, jeśli takich zatrudniają,
 5. zawiadamiać naczelnika swojego urzędu skarbowego:
 • o zmianach, jakie zaszły w stosunku do stanu faktycznego podanego w złożonym wniosku o                           zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej
 • o likwidacji prowadzonej działalności.

Ograniczenia związane z opodatkowaniem kartą podatkową:

 • brak możliwości zatrudniania pracowników na umowy zlecenia czy dzieło,
 • limity zatrudnienia pracowników na umowę o pracę,
 • brak możliwości korzystania z usług innych firm, poza usługami specjalistycznymi,
 • współmałżonek nie może prowadzić działalności w tym samym zakresie,
 • brak możliwości skorzystania z ulg i odliczeń od podatku.
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów