0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wniosek o zmianę formy opodatkowania - wzór z omówieniem

Wielkość tekstu:

Wszystkich przedsiębiorców obowiązuje zasada kontynuowania formy opodatkowania podatkiem dochodowym. Jeśli jednak zdecydują się ją zmienić, mogą tego dokonać w nowym roku - składając odpowiednie zawiadomienie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został uzyskany pierwszy przychód w nowym roku. Co powinien zawierać wniosek o zmianę formy opodatkowania?

Dostępne formy opodatkowania 

Opodatkowanie według jednolitej stawki podatku (podatek liniowy)

Ten rodzaj opodatkowania mogą wybrać przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą lub przedsiębiorcy prowadzący ją w spółkach cywilnych, jawnych, partnerskich czy komandytowych.

Pobierz darmowy wniosek o zmianę formy opodatkowania w formacie PDF i DOCX!

Do pobrania:

Wniosek o zmianę opodatkowania - wzór.pdf
Wniosek o zmianę opodatkowania - wzór.doc

Forma liniowa podatku wynosi 19%. Podstawę opodatkowania stanowi dochód, to znaczy nadwyżka sumy przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, ustalanych zgodnie z art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nad kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu art. 22 ust. 1 updof.

Podatnik wybierający opodatkowanie podatkiem liniowym nie może rozliczać się wspólnie z małżonkiem oraz nie ma możliwości rozliczenia:

 1. kwoty wolnej od podatku,

 2. ulg podatkowych oprócz:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych opłacają podatek jedynie od osiągniętego przychodu, bez pomniejszenia go o uzyskane koszty. Ten specyficzny rodzaj opodatkowania mogą zastosować określeni przedsiębiorcy. W zależności od rodzaju działalności mogą wybrać stawkę 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 17%, 20%.

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą: aptekę, lombard i inne określone w ustawie działalności - nie mogą wybrać ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jako formy opodatkowania.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej

Ta forma opodatkowania jest przyznawana automatycznie, o ile nie złożyło się oświadczenia o wybraniu innej do US. Podatek przy tym opodatkowaniu wynosi:

 • 17% po pomniejszeniu go o kwotę wolną od podatku 525,12 zł oraz

 • 32% - 14 539, 76 zł plus 32 % nadwyżki ponad 85.528 zł podstawy opodatkowania. Kwotę podatku można obniżyć o ulgi i odliczenia (zgodnie z ustawą o podatku dochodowym).

Karta podatkowa

Karta podatkowa jest zryczałtowaną formą opodatkowania i w ogóle nie odzwierciedla osiąganych przychodów. Jej wysokość zależy od wielu czynników, m.in.: od rodzaju prowadzonej działalności, od ilości zatrudnionych osób, od liczby ludności w miejscu prowadzenia działalności czy wieku podatnika. Tę formę opodatkowania wybierają tylko ci, którzy wymienieni są w art. 23 ust. 1 Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym - czyli np. przedsiębiorstwa prowadzące usługi rozrywkowe.

Podatnicy, którzy wybrali kartę podatkową, mogą zrzec się opłacania podatku w tej formie w trakcie roku podatkowego. Mają na to 14 dni od momentu otrzymania decyzji informującej o wysokości lub o jej zmianie.

Podatnik ma do wyboru 4 formy opodatkowania i o ile kontynuuje działalność - może obraną formę zmienić w nowym roku, składając wniosek o zmianę formy opodatkowania w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskał pierwszy przychód w nowym roku.

Wniosek o zmianę formy opodatkowania a CEIDG

Co ważne zmianę formy opodatkowania zgłasza się przede wszystkim na formularzu CEIDG-1. Natomiast wniosek o zmianę wyboru formy opodatkowania należy przedłożyć naczelnikowi US dodatkowo. Przepisy jednak nie określają wzoru takiego wniosku, dlatego też przedsiębiorca musi sam sporządzić takie pismo, które powinno zawierać:

 • imię i nazwisko podatnika,

 • adres zamieszkania podatnika i NIP,

 • adres urzędu skarbowego, do którego kierowane jest pismo,

 • rok, od którego podatnik zmienia formę opodatkowania,

 • opis formy prowadzenia działalności (jednoosobowa działalność gospodarcza czy spółka cywilna),

 • datę rozpoczęcia prowadzenia działalności,

 • symbol zgodny z PKD,

 • określenie formy opodatkowania.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów