Poradnik Przedsiębiorcy

Przychody ze świadczeń z ZUS w zeznaniu rocznym z działalności

W poprzednim roku pobierałem rentę i emeryturę ZUS. We wrześniu rozpocząłem prowadzenie działalności gospodarczej. Jako formę opodatkowania wybrałem podatek liniowy. W poprzednich latach osiągałem dochody wyłącznie z tytułu świadczeń, w związku z czym rozliczenia dokonywał za mnie ZUS, przesyłając do urzędu skarbowego PIT-40A. W tym roku również dostałem taką informację. Czy wykazuję przychody ze świadczeń z ZUS w zeznaniu rocznym z działalności?

Artur, Rewal

 

Z tytułu prowadzonej działalności opodatkowanej podatkiem liniowym obowiązkowo do końca kwietnia (czyli do 30.04.2019 r.) podatnik zobowiązany jest do złożenia PIT-36L. Nie ma możliwości wykazania na tej deklaracji innych przychodów niż:

  • przychody z działalności gospodarczej opodatkowanej liniowo,

  • opodatkowane liniowo przychody z działów specjalnej produkcji rolnej.

W tym zeznaniu należy ująć składki opłacone w danym roku podatkowym z tytułu działalności gospodarczej.

Jeżeli natomiast chodzi o przychody ze świadczeń z ZUS w zeznaniu rocznym, to podlegają one opodatkowaniu na zasadach ogólnych, a co za tym idzie nie można ich ująć w PIT-36L i należy je wykazać na deklaracji PIT-37. Jednakże wystawienie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych PIT-40A, oznacza, że informacje o uzyskanych środkach z emerytury i renty zostały już przekazane do US i automatycznie rozliczone. W związku z tym nie wymagałoby to dodatkowo generowania we własnym zakresie PIT-37. Dopiero w sytuacji gdy ZUS wystawił PIT-11A - wówczas obowiązkowo przedsiębiorca musi rozliczyć się samodzielnie na druku PIT-37.Gdyby podatnik chciał skorzystać z ulg podatkowych przysługujących przy rozliczaniu się z dochodów objętych skalą podatkową, wówczas konieczne byłoby samodzielne złożenie PIT-37 na podstawie otrzymanego PIT-40A.Świadczeń otrzymanych z ZUS nie można również rozliczyć na jednej deklaracji w przypadku opodatkowania działalności ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Przy tej formie opodatkowania należy złożyć PIT-28, w którym wykazuje się dochody, od których naliczono podatek zryczałtowany przy zastosowaniu odpowiedniej stawki. Tu również konieczne byłoby sporządzenie dodatkowej deklaracji PIT-37. Inaczej jest natomiast, gdy przedsiębiorca opłaca podatek według skali podatkowej - wówczas wszystkie dochody - z działalności, świadczeń z ZUS oraz inne opodatkowane na zasadach ogólnych - podaje się w zeznaniu PIT-36.