Poradnik Przedsiębiorcy

Rozpoczęcie działalności gospodarczej (cz. 8) - Wybór formy opodatkowania

Dodatkowe formalności związane z prowadzeniem karty podatkowej

Podatnicy wybierający tę formę opodatkowania nie mają obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych czy księgi przychodów i rozchodów. Jednak są zobowiązani do:

 • wydawania rachunków i faktur na żądanie klienta;
 • prowadzenia ewidencji zatrudnienia (o ile zatrudniają pracowników);
 • rozliczania zaliczek na podatek oraz składek ZUS od przychodów zatrudnionych pracowników;
 • płacenia podatku w formie karty podatkowej do 7-ego dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni (za grudzień podatek należy wpłacić do 28 grudnia);
 • złożenia na formularzu PIT-16A do 31 stycznia rocznej deklaracji za poprzedni rok podatkowy o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej i odliczonej od karty w danym roku;
 • informowania o wszelkich zmianach np. stanu zatrudnienia;
 • sporządzania wykazu składników majątku w przypadku likwidacji działalności gospodarczej.

Rezygnacja z karty podatkowej

Podatnik ma prawo zrezygnować z karty podatkowej jako formy opodatkowania w terminie 14 dni od doręczenia decyzji ustalającej lub zmieniającej wysokość podatku dochodowego.

Zalety i wady karty podatkowej

Karta podatkowa, jak każda inna forma opodatkowania, posiada wady i zalety.

Wady karty podatkowej:

 • od przychodów nie można odliczyć kosztów uzyskania przychodów;
 • od karty można odliczyć jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne (7,75%);
 • jest opłacana niezależnie od osiąganych dochodów.

Zalety karty podatkowej:

 • z reguły niska stawka podatku,
 • brak obowiązku prowadzenia księgowości.